Od początku 2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów. W życie weszła nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach, która pozwala na usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia na swojej posesji. 

- Jeśli jesteś osobą fizyczną, możesz usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, bez względu na jego obwód, pod warunkiem, że usuwasz je na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie - informuje Ministerstwo Środowiska.

Ministerstwo zwraca też uwagę na wyjątki: usunięcie może być niemożliwe lub utrudnione, jeżeli drzewo jest objęte dodatkową ochroną, czyli np.:

- jest pomnikiem przyrody,

- jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym i nadwodnym w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu,

- jest objęte ochroną konserwatora zabytków,

- w zasięgu prac związanych z usuwaniem występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów.

Nowe przepisy pozytywnie ocenił Związek Gmin Wiejskich RP. Według Związku poprzednie przepisy były przeregulowane, a w praktyce rzadko zdarzało się, by wniosek o usunięcie drzewa został negatywnie rozpatrzony. Związek podkreśla również, że to gminy wiedzą najlepiej, jak dbać o zieleń na swoim terenie.