Kolejni poszkodowani przez tegoroczne burze i nawałnice z 226 gmin z 13 województw będą mogli skorzystać z uproszczonych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek zniszczonych lub uszkodzonych budynków. Z uproszczonych zasad będą mogli skorzystać poszkodowani z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W tym, z uproszczonych zasad będą mogli skorzystać mieszkańcy z 39 gmin, na których doszło w tym roku do osuwisk. Chodzi o mieszkańców gmin z terenu m.in. województw mazowieckiego i podkarpackiego. Mieszkańcy 226 gmin poszkodowanych przez tegoroczne burze i nawałnice, w tym z 39 gmin dotkniętych przez tegoroczne osuwiska - nie będą musieli składać wniosku o pozwolenie na odbudowę zniszczonych przez żywioł domów. Zamiast wniosku o pozwolenie na odbudowę domu, wystarczy zgłoszenie we właściwym starostwie powiatowym. Dotyczy to obiektów budowlanych o całkowitej kubaturze mniejszej niż 1 tys. metrów sześciennych i nie wyższych niż 12 metrów. Z uproszczonych procedur skorzystają m.in. osoby prywatne, instytucje publiczne, i przedsiębiorcy.

Z uproszczeń w odbudowie i remontach domów skorzystają mieszkańcy gmin poszkodowanych przez tegoroczne burze i huragany, do których doszło m.in. w lipcu i we wrześniu br.

Dotąd z takich uproszczeń mogli skorzystać poszkodowani m.in. przez powodzie, pożary, nawałnice i intensywne opady śniegu z lat 2008-2010.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady gospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi przyjęła podczas dzisiejszego posiedzenia Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.