Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. wprowadziło zmiany w zakresie obowiązujących w czasie epidemii ograniczeń w przemieszczaniu ludności. Obejmują one również postulowane przez rolników zwolnienia dotyczące kół łowieckich, w zakresie szacowania szkód łowieckich, ochrony upraw czy odstrzałów sanitarnych dzików.

Polski Związek Łowiecki zawiadamia na swojej stronie internetowej: "Za sprawą wydanego dziś (15 kwietnia) Rozporządzenia Rady Ministrów – poz. 673, został doprecyzowany § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – poz. 658. Zmiana wskazuje na obowiązek zabezpieczania upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę, jak również przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt".

Zwolnienia ograniczeń w przypadku myśliwych umożliwia zmiana treści przepisów w §5. W punkcie 1 wskazano, że ograniczenia nie dotyczą już osób w trakcie: "wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, lub realizacji zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych".