Po ubiegłotygodniowym spotkaniu premiera i ministra rolnictwa z rolnikami PAP podała: "Puda ponadto przekazał na Twitterze, że na realizację form pomocy oraz wsparcia dla rolników poszkodowanych w wyniku strat związanych z pandemią, chorobami zwierząt, klęskami żywiołowymi, upadłością pośredników zaplanowano blisko 1,75 mld zł. Dodał, że do tej pory wydano już ponad 640 mln zł, a do rozdysponowania pozostało ponad 1,1 mld zł."

Więcej:

"Nie ma ważniejszej sprawy niż rolnictwo". W MRiRW spotkanie ministra i premiera z organizacjami rolniczymi

Na co konkretnie trafią planowane środki i skąd pochodzą? Co to znaczy: wsparcie dla rolników związane z upadłością pośredników? – zapytałam w MRiRW.

MRiRW wyjaśnia tylko tyle:

„Na kwotę 1,1 mld zł składają wydatki na realizację m.in. następujących rodzajów pomocy:

1) dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół w wysokości 20 zł  do każdej przezimowanej rodziny pszczelej,

2) dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2020 roku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji,

3) dla producentów mleka, którzy w związku z upadłością podmiotów nabywających mleko w latach 2019-2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko na sfinansowanie utraconych dochodów,

4) dla producentów rolnych, którzy zamierzają sfinansować wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych na finansowanie tych udziałów,

5) dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarze z ograniczeniami w związku z ASF, na wyrównanie utraconych dochodów od IV kwartału 2020 r.,

6) dla Kół Gospodyń Wiejskich – m.in. wsparcie w zakresie zwiększenia dostępności do szczepień przeciwko COVID – 15 - pomoc w trakcie realizacji,

7) na refundację do 50% kosztów bioasekuracji,

10) na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.”

To cała odpowiedź nadesłana przez ministerstwo – i właśnie tak podana. Nie wiemy, dlaczego po punkcie 7 jest od razu 10 – być może jeszcze coś przewidziano?...

Trzeba też przypomnieć, że aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 06.09.2021 wynosi 270 474 553,81 euro, co stanowi 91,40%. Do wykorzystania pozostaje ok. 9 procent limitu, ok. 26 mln euro.

Niestety nadal nie podano, kto i dlaczego wziął udział w spotkaniu zorganizowanym 2 września w MRiRW oraz kogo reprezentował.

Więcej: Kto reprezentuje rolników w rozmowach z rządem?

Więcej o wskazanych przez ministerstwo niektórych formach pomocy czytaj:

Zmiany w udzielaniu pomocy przez ARiMR

Będzie pomoc po ASF i zmiany w udzielaniu pomocy po suszy

Za które spółdzielnie długi spłaci budżet państwa?