Doliczyliśmy się już, że w zakończonej unijnej siedmiolatce (2014-2020) na polskie rolnictwo było 875 mln euro  więcej, niż będzie w rozpoczętej już siedmiolatce (2021-2027) – i to bez uwzględnienia inflacji.

Więcej: To ile w końcu jest na nowe dopłaty?

Tyle, że ta aktualna siedmiolatka rozpoczyna się z poślizgiem – jeszcze w 2021 i 2022 roku nowe pieniądze będą wydawane na starych zasadach. Nowe zasady wydawania pieniędzy będą więc obowiązywać przez pięć lat rozpoczętego już unijnego okresu budżetowego (czy też dokładniej unijnych wieloletnich ram finansowych).

Więcej o tym przemieszaniu okresów i środków:

Na dopłaty bezpośrednie będzie w Polsce 21,7 mld euro – było 23 mld euro

Jak dowiadujemy się w MRiRW, na pięć lat – 2023-2027 – pozostają do wykorzystania według nowych zasad WPR następujące środki unijne:

1.    środki EFRG (I filaru WPR) – 17 327 mln euro (po przesunięciu 30% planowanego pierwotnie budżetu II filaru).

2.    środki EFRROW (II filar WPR) – 4 686 mln euro.

Razem budżet WPR 2023-2027 (środki UE) będzie wynosił 22 013 mln euro.

W ramach I filaru WPR w latach 2023-2027 na ekoschematy planuje się przeznaczyć 4 667,29 mln euro, tj. ok 26,9% budżetu I filaru – podało MRiRW.

Na rozwój wsi będzie więc teraz niewiele więcej pieniędzy, niż trafi na ekoschematy, a ekoschematy pochłoną ok. 27 proc. środków dostępnych na dopłaty.

Przypomnijmy, że 30 lipca 2021 rozpoczęły się konsultacje społeczne drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Jak wskazuje MRiRW, ta wersja zawiera budżet.

Więcej:

MRiRW przygotowało drugą wersję Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027