Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, opiniując ministerialną propozycję nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, proponuje – nieuwzględnioną w nowelizacji – zmianę limitu paliwa zużywanego na 1 ha. Zdaniem PZPRZ zamiast liczby 86 należałoby przyjąć 126, gdyż na 1 ha użytków rolnych zużywa się znacznie więcej oleju napędowego, niż podaje rząd. Szacunkowe zużycie paliwa w rolnictwie to średnio 126 litrów na ha UR, a nie 86, jak przyjmuje się obecnie.

Zdaniem PZPRZ  stawka zwrotu podatku akcyzowego powinna być większa i wynosić  1,3 zł za l.

Ponadto związek domaga się wprowadzenia zasady, aby rolnik mający ziemię w kilku gminach mógł składać wniosek o zwrot w jednej gminie.

Poniżej wykresy i analizy związku.