Nie jest udzielana pomoc po suszy, nie ma dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego.

Więcej: Kiedy ruszy pomoc po ubiegłorocznej suszy?

Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa, udzielanie pomocy po klęskach – w tym suszy - zostanie wznowione po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2020 r.

Jak się też okazuje, dopiero uchwalenie ustawy budżetowej na 2020 r. umożliwi wskazanie w projekcie rozporządzenia określającego stawki dopłat do nasion źródła finansowania dopłat, co jest niezbędne dla kontynuacji prac nad projektem.

Wcześniej, w październiku ub. roku, informowano, że projekt jest gotowy, a dopłaty będą wypłacone „na początku 2020 roku”.

Więcej: Koniec limitu de minimis, dopłaty do materiału siewnego w 2020 roku

Projekt budżetu, przedłożony Sejmowi przez rząd 24 grudnia, aktualnie skierowano po pierwszym czytaniu odbytym w Sejmie 9 stycznia, do Komisji Finansów Publicznych. Termin przedstawienia jej sprawozdania to 31 stycznia 2020. Komisja przedstawia na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie wraz z wnioskami o ich przyjęcie bez poprawek lub z poprawkami, a także poinformuje Sejm o nie uwzględnionych wnioskach poszczególnych komisji sejmowych. Odbędzie się trzecie czytanie w Sejmie i głosowanie. Potem projektem zajmie się Senat, który ma 20 dni od otrzymania ustawy budżetowej na podjęcie uchwały w tej sprawie. Uchwałę Senatu proponującą poprawki uznaje się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów. Tekst ustawy, ustalony w wyniku rozpatrzenia propozycji Senatu, z podpisem Marszałka Sejmu zostaje przez niego niezwłocznie przesłany Prezydentowi, który ma 7 dni na podpisanie ustawy.

Najbliższe posiedzenie Sejmu, podczas którego można będzie wrócić do ustawy budżetowej, zaplanowano w dniach 12, 13 i 14 lutego 2020 r.

Prezydent może skrócić kadencję Sejmu, gdy ustawa budżetowa nie zostanie przedstawiona mu w okresie czterech miesięcy od przedłożenia projektu.

Zgodnie z Konstytucją, Rada Ministrów przedkłada Sejmowi najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego projekt ustawy budżetowej na rok następny. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest późniejsze przedłożenie projektu.  W wyjątkowych przypadkach też dochody i wydatki państwa w okresie krótszym niż rok może określać ustawa o prowizorium budżetowym.