Pisaliśmy o tym we wrześniu ub. roku.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła odpowiedź zapowiadająca podjęcie prac nad nowym uregulowaniem spraw ochrony przyrody, uwzględniającym ograniczenia nakładane na właścicieli ziemi. (...) uprzejmie informuję, iż planowane jest rozpoczęcie prac nad projektem założeń projektu nowej ustawy o ochronie przyrody. Uwagi i wnioski w zakresie przyznania odpowiednich roszczeń właścicielom nieruchomości, które zostały objęte ograniczeniami w zagospodarowaniu z mocy art. 33 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody zgłoszone przez Panią Rzecznik w wystąpieniu skierowanym do Ministra Środowiska zostaną wnikliwie rozpatrzone w ramach opracowania wskazanego projektu założeń – napisał  Janusz Zaleski, wiceminister środowiska i Główny Konserwator Przyrody.

Niestety nie podano żadnych terminów, trzeba więc sądzić, że właściciele gospodarstw na obszarach objętych ochroną poczekają na nowe uregulowania.