Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła dezyderat skierowany do premiera, dotyczący funkcjonowania instytutów badawczych w obszarze rolnictwa, nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłowie zauważają w nim brak transferu wyniku badań do rolników, zwłaszcza w sytuacji utraty przez resort rolnictwa wpływu na doradztwo rolnicze.

Posłowie postulują stworzenie mechanizmów zapewniających transmisję wyników badań do praktyki gospodarczej oraz oddziaływanie na przedsiębiorstwa w celu zwiększenia wydatków na innowacyjność w sektorze rolnym. Domagają się też zwiększenia nakładów finansowych na naukę i innowacyjność rolnictwa, do poziomu wynikającego ze zobowiązań przyjętych przez Polskę w Krajowym Programie Reform oraz zawartych w Strategii „Europa 2020”. Chcą też podjęcia działań które wymuszą zwiększenie efektywności ponoszonych nakładów na badania naukowe oraz będą zapobiegać marnotrawstwu środków budżetowych, a także ograniczenia  sprzedaży gruntów rolnych będących w posiadaniu instytutów naukowych.