Rada przedstawia nowy raport na temat zrównoważonego odżywiania. Raport ma na celu kompleksową transformację systemu żywnościowego. Zdaniem naukowców jest to możliwe i należy ją natychmiast rozpocząć. W tym celu rada doradcza grupuje różne zalecenia dotyczące działań z łącznie ośmiu dziedzin i na tej podstawie opracowuje zintegrowaną politykę na rzecz zrównoważonego odżywiania.

Raport sugeruje między innymi kampanię informacyjną mającą na celu ograniczenie spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego. W ramach zmian zniesienie obniżki VAT na produkty pochodzenia zwierzęcego i wprowadzenie podatku akcyzowego na napoje słodzone uzależnionego od zawartości cukru.

Jednocześnie podatek od wartości dodanej na owoce, warzywa i rośliny strączkowe miałby być obniżony do 5 proc., a w dłuższej perspektywie podatek od zrównoważonej produkcji ma dotyczyć całej żywności. Naukowcy wzywają również do wprowadzenia obowiązkowej etykiety klimatycznej dla całej żywności i strategii transformacji rolnictwa. Finansowanie rolnictwa ekologicznego ma być dalej rozwijane. Niemcy wprawdzie nie potrzebują w 100 proc. rolnictwa ekologicznego, ale nowych, otwartych technologicznie systemów uprawy.

Zgodnie z raportem na drodze do lepszego odżywiania należy standardowo promować mniejsze porcje żywności oraz promować spożycie wody wodociągowej. Marnotrawienie żywności mają zostać jeszcze bardziej ograniczone, a Nutri-Score, nowa etykieta klimatyczna i etykieta dotycząca dobrostanu zwierząt, mają zostać wprowadzone, jako obowiązkowe oznakowanie krajowe.

Inne wymogi raportu obejmują wprowadzenie wysokiej jakości, bezpłatnej opieki dziennej i szkolnej, obowiązkowe wdrożenie standardów jakości  Niemieckiego Towarzystwa Żywienia w placówkach komunalnych, lepsze monitorowanie ubóstwa żywieniowego oraz silniejsze uregulowanie reklam skierowanych do dzieci. W żłobkach i szkołach reklamy żywności powinny być całkowicie zakazane.

Minister rolnictwa Julia Klöckner podczas konferencji prasowej poświęconej prezentacji raportu podziękowała członkom rady doradczej za raport. Chwaliła różne punkty, zwłaszcza dotyczące poprawy żywienia dzieci. Minister nie przyjęła jednak wszystkich postulatów. Nie chce jednak policji konsumenckiej. Powiedziała też, że nie rozwiązuję rady doradczej, a politycy muszą to znosić i sobie z tym poradzić.

Przewodniczący Naukowej Rady Doradczej, prof. Harald Grethe, zwrócił uwagę, że potrzeba więcej środków kontroli, aby dostosować zachowania konsumentów. Nie ma sensu ograniczanie produkcji zwierzęcej w Niemczech, a następnie import żywność z zagranicy. Należy, zatem generalnie ograniczyć spożycie tych produktów.