Powodem zmiany ustawy jest rozwój biogazowni rolniczych i konieczność wprowadzenia regulacji ułatwiającuych zagospodarowanie produktów powstających podczas produkcji biogazu rolniczego. Celem jest wprowadzenie takich regulacji, które ułatwiłyby nawozowe zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych, powstających w procesie fermentacji metanowej. Będą one mogły być wykorzystane tak jak nawozy naturalne.

Projekt uwzględnia pojawienie się nowych technologii oraz wprowadza zmiany ułatwiające funkcjonowanie i stosowanie dotychczasowych przepisów.