PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Nie ma potrzeby ustanawiać definicji rolnika aktywnego zawodowo?

Nie ma potrzeby ustanawiać definicji rolnika aktywnego zawodowo?
fot. Shutterstock

Jednoznaczne określenie pojęcia aktywny rolnik w naszym kraju jest konieczne ze względu na nadchodzącą, nową Wspólną Politykę Rolną. Jeżeli tej sprawy się nie ureguluje, może to być potężny hamulec rozwoju polskiego rolnictwa. A co o tym sądzi resort rolnictwa?Na kwestię konieczności pilnego uzgodnienia definicji rolnika aktywnego zawodowo zwrócono uwagę m.in. w czasie zorganizowanej w grudniu 2020 r. w Senacie debaty o stanie polskiego rolnictwa.

Kwestię tę poruszyli także pod koniec ub. roku opolscy rolnicy:

a Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił oficjalnie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłaszając gotowość do udziału w pracach związanych wypracowaniem definicji „aktywnego rolnika”.

Resort rolnictwa właśnie odpowiedział Izbom w tej sprawie. Wychodzi na to, że nie ma konieczności ustanawiania takiej definicji. 

Jak wynika z odpowiedzi ministerstwa rolnictwa przekazanej KRIR, od 2015 r. płatności bezpośrednie (oraz niektóre płatności w ramach II filaru) przyznawane były wyłącznie tzw. rolnikom aktywnym zawodowo. W przepisach UE określona została tzw. lista negatywna podmiotów wykluczonych (podmioty, które administrują portami lotniczymi, wodociągami, stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, świadczą usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami), która mogła zostać rozszerzona przez państwa członkowskie. Jednocześnie państwa członkowskie mogły zdecydować, że za rolników aktywnych zawodowo uznaje się te podmioty z ww. listy, które za rok poprzedni otrzymały płatności bezpośrednie poniżej określonej kwoty (nie więcej niż 5 000 euro). Równocześnie podmiot prowadzący działalność z listy negatywnej mógł otrzymać płatności bezpośrednie nawet w przypadku, gdy przekroczony został próg kwotowy (w przypadku Polski wynoszący 5 000 euro), jeżeli udokumentował on za pomocą dowodów określonych przez p. cz., że: 1) roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 5% całości przychodów uzyskanych z działalności pozarolniczej, 2) działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego, tzn. łączne przychody z działalności rolniczej stanowią co najmniej 1/3 wszystkich przychodów, lub 3) główną działalność gospodarczą lub przedmiot działalności stanowi wykonywanie działalności rolniczej.

Od roku 2018, w związku z rozporządzeniem 2017/2393 (tzw. rolna część omnibusa), przepis o aktywnym rolniku jest dobrowolny dla państw członkowskich. Polska zdecydowała o zaprzestaniu stosowania ww. wykluczeń (co jest de facto jednoznaczne z niestosowaniem w Polsce przepisów o rolniku aktywnym zawodowo ze skutkiem od roku 2018), ponieważ weryfikacja kryterium aktywności zawodowej dotyczyła bardzo niewielkiej liczby rolników, a jednocześnie była bardzo skomplikowana. Zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na ponad 1,3 mln wnioskujących o płatności bezpośrednie w poszczególnych latach okresu 2015-2017 liczba podmiotów, które jednocześnie przekraczały próg 5 000 euro i prowadziły działalność wykluczającą wynosiła odpowiednio: 1 924, 1 260 i 952, co stanowi odpowiednio 0,14%, 0,09% i 0,07%, wszystkich wnioskujących. Ostatecznie za nieaktywnych zawodowo uznano odpowiednio: 1 907,37 i 23 podmioty.

Natomiast w odniesieniu do WPR po 2022 r., KE zaproponowała jako obowiązkową dla państw członkowskich definicję osoby faktycznie prowadzącej działalność rolniczą (tzw. prawdziwego rolnika). Państwa członkowskie miałyby w swoich planach strategicznych WPR określić, których rolników nie uznaje się za osoby faktycznie prowadzące działalność rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, jak badanie dochodów, nakłady pracy w gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i figurowanie w rejestrach. Definicja ta jednak nie powinna skutkować pozbawieniem wsparcia osób prowadzących działalność rolniczą i nierolniczą, które aktywnie działają w rolnictwie, lecz również angażują się w działalność pozarolniczą poza swoim gospodarstwem, gdyż prowadzenie zróżnicowanej działalności często umacnia społeczno-gospodarczą strukturę obszarów wiejskich.

Resort zwraca jednocześnie uwagę, że proponowane przepisy o prawdziwym rolniku, jak wskazano wyżej, dotyczą wyłącznie kryteriów ekonomicznych i nie dają państwu członkowskiemu możliwości powiązania definicji prawdziwego rolnika z faktem prowadzenia produkcji, czy uniemożliwienia pobierania płatności bezpośrednich przez osoby nieprowadzące takiej działalności.

Możliwości takiej nie ma również w ramach pozostałych przepisów dotyczących płatności bezpośrednich. Na obecnym etapie prac nad przepisami mającymi zastosowanie w przyszłej perspektywie finansowej utrzymane zostało analogiczne podejście jak w obecnym systemie płatności bezpośrednich. Płatności te mogą zostać przyznane nie tylko do gruntów rolnych, na których jest prowadzona produkcja (uprawa lub wypas zwierząt), ale również do takich, które są użytkowane jedynie w minimalnym stopniu, poprzez przeprowadzenie jednego zabiegu agrotechnicznego np. koszenia, gdyż przepisy UE uznają fakt utrzymywania użytków rolnych w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających ponad zwykłe praktyki rolnicze za wystarczający do stwierdzenia prowadzenia działalności rolniczej.

Rząd RP w swoim stanowisku do pakietu projektów rozporządzeń ustanawiających przepisy dotyczące realizacji przyszłej WPR ocenił, że weryfikacja kryteriów dla osoby faktycznie prowadzącej działalność rolniczą będzie co najmniej równie skomplikowana, jak w przypadku przepisów dotyczących rolnika aktywnego zawodowo, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013. Polska w ramach prac nad przyszłą WPR zwracała na to uwagę, wskazując jako problematyczne m.in. konieczność określenia wysokości dochodu i wkładu pracy w gospodarstwie, powyżej których rolnik może zostać uznany za prawdziwego rolnika, a także ustalenie odpowiednich poziomów tych wskaźników i ich weryfikację; w szczególności za trudno mierzalny należy uznać wkład pracy.

Niektóre kraje członkowskie UE opowiadały się za dobrowolnością definicji prawdziwego rolnika. W efekcie ustaleń Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 19-20 października 2020 r. wypracowany został kompromis, tzw. podejście ogólne Rady, zgodnie z którym definicja ta byłaby dobrowolna. Niemniej jednak w tej kwestii nadal toczą się negocjacje między Radą, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim.

Resort przypomina jednocześnie, że istnieje możliwość zgłoszenia konkretnej propozycji definicji prawdziwego rolnika w ramach trwających konsultacji projektu Planu Strategicznego dla WPR.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia samorząd rolniczy, że każda zgłoszona w ramach konsultacji propozycja zostanie dokładnie przeanalizowana i rozważona.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (61)

 • obiektywny rolnik 2021-02-18 14:15:16
  warunkiem otrzymania wszelkich dopłat jest spełnienie określonych warunków czyli siew i zbiór zgodnie z dobrą praktyką rolną a czy wykonał pracę korzystając z usług czy swoim sprzętem czy mieszka na marszałkowskiej czy tuż przy swoich polach to jest bez znaczenia, sprzedaż zebranego zboża tez jest sprawą właściciela nawet gdyby miał palić tym zbożem w piecu, jego zboże jego biznes, każdy ma swój rozum
 • brzoza 2021-02-16 07:30:22
  Przepisy o prawdziwym rolniku, jak wskazano wyżej, dotyczą wyłącznie kryteriów ekonomicznych Płatności te mogą zostać przyznane do gruntów użytkowanych jedynie w minimalnym stopniu, poprzez przeprowadzenie jednego zabiegu agrotechnicznego np. koszenia. Użytkownik gruntu może zlecić koszenie i jeżeli dopłaty stanowią nawet jedyny ale przeważający dochód wypłaty mu się należą. Nawoływanie do łamania prawa i niewypłacaniu takich dopłat doprowadziło w Polsce do sytuacji kiedy przesianie TUZU skutkuje niewypłaceniem dopłat, Korzystanie z usług rolnych skutkuje niewypłaceniem dopłat, a skończy się na tym że jak sołtys albo sąsiad z izb rolnych powie że rolnik żle uprawia nie przedłużą mu dzierżawy i nie wypłacą dopłat. Rolnikowi w czasie suszy nie wzeszła marchew zasiana , kontrola to stwierdziła marchew wzeszła pod koniec czerwca lecz rolnik musiał zwrócić za program za 3 lat 200 tysięcy. Nie miał dostał zawału teraz jest kaleką . Uprawa eko ma być prowadzona zgodnie z najlepszymi zasadami agrotechniki. jak nie jest to nie powinno być dopłat, Większość nie spełnia tego warunku nie powinna dostać dopłat. To nie są moje przemyślenia ani propozycje tylko czytanie ze zrozumieniem tekstu.
 • Rolnik 2021-02-16 00:15:07
  Temat jest bardzo prosty - rolnik aktywny to ten który faktycznie uprawia ziemię ponosi z tego tytułu koszty i korzyści. Weryfikacja również prosta do wniosku o dopłaty każdy wzorem paliwa rolniczego dołącza faktury zakupu środków do produkcji lub faktury sprzedaży płodów rolnych z danej ziemi o określonej kwocie i już mamy wyeliminowanych cwaniaków i rolników z "Marszałkowskiej" którzy oszukują kulawy system.
  • brzoza 2021-02-16 07:38:47
   Jak ci UE nałoży karę za intensywną produkcję pod pozorem przekroczenia norm CO2, zbada glebę na pozostałość środków chemicznych, ustawą odorową zakaże hodowli , to sam zostaniesz rolnikiem z marszałkowskiej który będzie brał kasę za kwietne łąki. A jak dalej będziesz uprawiał to ci eko zabiorą bydło, wstrzymają budowę chlewni na parę lat, z za zabijanie kurczaków kogutków i kastracje prosiaków wsadzą do więzienia. Zastanów się po czyjej jesteś stronie. Rolników czy urzędników.
   • Rolnik 2021-02-16 10:58:46
    Piepszysz... właśnie dzięki takim jak ty nasze rolnictwo to fikcja i taka definicja jest jeszcze bardziej potrzebna. Ja skoro przestrzegam norm i zasad nikt jeszcze nie nałożył na moje gospodarstwo żadnej kary, a zwierzęta żyją w dobrostanie.
  • brzoza 2021-02-16 20:17:49
   Pewno że piepsze tylko kiedyś wszyscy mieli trzodę i bydło i większość wykończyli płytą gnojową i rozdzieleniem budynków, kafelkami w udojni . A ci co myśleli że na tym skorzystają bo są porządnymi rolnikami cieszyli się z tego że sąsiad bida zlikwidował hodowle i sprzeda im łąki teraz na nich przyszedł czas i następni już w mniejszości się cieszą . My lepsi od tych co koszą , mają jabłonki, starego zetora, parę krówek , zachwaszczony rzepak, na łące odrosty. Lepsi od sąsiada , a ten to przyjechał i zabrał ziemię, zamiast razem to zawiść i likwidują pomału to tego to tamtych.
   • Mirek 2021-02-21 09:38:43
    Masz rację! Nie kombinujmy z definicjami który rolnik jest aktywny, a który nie jest! Moim zdaniem dopłaty w tej chwili u nas są wypłacane możliwie najbardziej sprawiedliwie, uprawiasz ziemię masz dopłatę nie uprawiasz nie masz, masz bydło masz dopłatę itd. A nie kombinujmy z fakturami bo będą poszkodowani wszyscy mali rolnicy, którzy produkują na własne potrzeby i sprzedają małe nadwyżki produkcji. Wiem, że to jest nie na rękę dużym potentatom , bo gdy zniszczymy tych małych to można dyktować warunki i być monopolistom. Na rynku rolnym musi być równowaga i jest miejsce dla wszystkich rolników także tych z 1 krową, czy 2 świniakami! A idealnie nigdy nie będzie, teraz przy zwrocie akcyzy za paliwo niby potrzebna jest faktura, ale nikt nie sprawdzi czy to było paliwo na uprawę ziemi czy wlane do osobowego ropniaka.
 • Wiejskie chlanie 2021-02-15 17:44:03
  Za robote sie chamy wezcie
  • miejskie zaplecze monopolowego 2021-02-15 18:15:25
   a wy w miescie to moze niemacie darmozjadow stojacych w kolejce do MOPSU????pózniej sie zataczaja koło monopolowego,a jak kasy zabraknie to rzebrza kazdego przechodnia zeby dał chociaz 1 złotych!!!!!!!!!widzisz na wsi,w miescie jest dokładnie to samo!!!!!!!!!!!
 • hodowca rolnik 2021-02-15 17:02:00
  no ci z wiejskiej są najbardziej aktywnymi rolnikami jeden z drugim nawet nie wie którędy przebiega jego tak zwana ,,miedza ..mając tyle hektarów wykupionych pod autostrady ....
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 52.23.219.12
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.