Taka pomoc publiczna może być udzielana dopiero od dnia ogłoszenia  pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem.

Jak informuje MRiRW, "Pomoc w formie dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, pożyczek na spłatę zadłużenia oraz  gwarancji spłaty kredytów na restrukturyzację zadłużenia, określona w  ustawie  z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia  podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33)  została notyfikowana Komisji Europejskiej w  czerwcu 2018 r."

Niestety nie poinformowano, dlaczego tak długo sprawa nie jest rozstrzygnięta – czy KE dopatrzyła się jakichś błędów w przyjętym uregulowaniu, czy też po prostu nie odpowiada na wniosek. „Informacja o pozytywnej  decyzji KE zostanie podana do publicznej wiadomości natychmiast po ogłoszeniu tej decyzji w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej” – tylko tyle podało o tym MRiRW.

„Natomiast   przejęcie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej pod warunkiem przeniesienia własności całości albo części nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa może następować od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. od dnia  8 lutego  2019 r.” – informuje ministerstwo.

Niestety środki przewidziane w ustawie na pomoc zadłużonym w 2018 roku już przepadły. W ubiegłym roku miała być udzielona pomoc w wysokości sięgającej połowy kwoty przewidzianej na ten rok, a  w 2019 r. limit pomocy to 329 100 tys. zł.

Więcej: Restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw będzie... jak będzie