„Producenci rolni oferujący zwykle małe ilości produktów w relacjach ze znacznie większymi podmiotami skupującymi są w najtrudniejszej sytuacji w negocjowaniu ceny i warunków dostaw ze względu na duże dysproporcje w skali działania i potencjale finansowym oraz organizacyjnym” – zauważyli w interpelacji posłowie Jarosław Sachajko, Paweł Szramka, Radosław Lubczyk i zapytali premiera, czy widzi potrzebę uchwalenia zapowiadanej już w poprzedniej kadencji Sejmu ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Odpowiedzi udzielił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Przypomniał główne założenia projektowanej ustawy:  m.in. wprowadzenie cen referencyjnych, rozszerzenie wymogu zawierania umów na pośredników, rozszerzenie katalogu produktów rolnych objętych obowiązkiem zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych o ziemniaki, rzepak i rzepik.

Projekt przyjęty w końcu poprzedniej kadencji przez rząd nie został uchwalony w Sejmie – a w nowej kadencji rząd miał przyjąć go ponownie, Ministerstwo Rolnictwa przedłożyło go 14 lutego 2020 roku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Więcej o projekcie:

Będą ceny referencyjne

Pandemia wykluczyła te prace, „dlatego też rozpatrzenie przedmiotowego projektu ustawy przez Radę Ministrów zostało przesunięte na III kwartał br.” – jak tłumaczył minister.

Przypomnijmy, że III kwartał kończy się z końcem września, zatem rozpatrzenie projektu ustawy przez Radę Ministrów zapewne nastąpi lada dzień.

W swojej odpowiedzi minister podał też, że projekt przesłano do KE do notyfikacji i „w okresie 15 lipca 2019 r. – 15 maja 2020 r. miał miejsce dialog z KE, tj. wymiana argumentacji co do zaproponowanych w projekcie ustawy rozwiązań.”

O rezultacie tego „dialogu” minister nie poinformował. Jak przyznał jednak, „do 1 maja 2021 r. Polska jest zobowiązana do implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem przepisów tej dyrektywy”.

Założeniem dyrektywy jest, że dostawcy i nabywcy produktów rolnych i spożywczych mogą swobodnie negocjować transakcję sprzedaży, w tym cenę.

Więcej o tym, co zawiera dyrektywa unijna czytaj:

Co obejmuje unijny zakaz nieuczciwych praktyk handlowych?

Cała odpowiedź ministra w załączniku.