Dziś grupa 24 posłów należących do EKR, w tym Krzysztof Jurgiel i Zbigniew Kuźmiuk, wystosowała list do Komisarza ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego w sprawie zmian w PROW, zapobiegającym skutkom COVID-19.

„Odzyskiwanie potencjału produkcji i przetwórstwa rolnego dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, w tym działania zapobiegawcze” to proponowane nowe działanie PROW, które pozwoliłoby na przekierowanie niewykorzystanych w obecnym okresie programowania funduszy z drugiego filara na nowe działania oraz na pokrycie kosztów poniesionych w celu stabilizacji sektora, tj. koszty poniesione na przechowywanie produktów oraz wynikające ze strat związanych z utratą dochodu, obniżką cen i ograniczeniem lub zakłóceniem działalności, koszty poniesione na dodatkową logistykę związaną z wyznaczaniem alternatywnych sposobów przechowywania i przetwarzania niewykorzystanych produktów, ochronę pracowników i utrzymanie funkcjonowania rocznego cyklu produkcji (dezynfekcja, wyposażenie ochronne, narzędzia pracy zdalnej).

„Nowy środek pozwoli na szybką i ukierunkowaną reakcję na problemy związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 poprzez zmobilizowanie niewykorzystanych funduszy” - podkreślili europosłowie.