Rozporządzenie ministra gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie określa termin modernizacji stacji paliw, który upływa 31 grudnia 2012 r. Po tym terminie stacje, które nie odpowiadają określonym w rozporządzeniu warunkom, powinny zostać zamknięte.

Stacji niezmodernizowanych może być nawet około tysiąca.

- Skutkiem tego może być utrata wielu miejsc pracy, liczymy, że ok. 4 tys. miejsc pracy, co samo w sobie jest wartością dużą – mówił w Sejmie poseł Jan Łopata z PSL. - Ponadto zamknięcie stacji paliw spowoduje wzrost kosztów zaopatrzenia się rolników, generalnie mieszkańców małych miejscowości, bo te stacje są zwykle zlokalizowane w takich miejscowościach. Osoby prowadzące działalność rolniczą i chcące obniżyć koszty związane z paliwem prawdopodobnie zdecydują się na jego gromadzenie w swoich gospodarstwach. Nie chcę już tu dalej opisywać problemów z tym związanych, chociażby problemów bezpieczeństwa.

Dlatego posłowie pytali, czy możliwe jest przesunięcie terminu modernizacji stacji paliw celem zabezpieczenia interesu społecznego tychże właścicieli, a przede wszystkim tych, którzy korzystają z tych stacji paliw?

Odpowiedzi udzielił wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz.

- Obecnie prowadzone są prace mające na celu przedłużenie terminu obowiązywania przepisów przejściowych rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., tylko o rok, bo uważamy, że ten termin pozwoli rozpocząć już zaplanowane inwestycje, a także dokończyć już rozpoczęte inwestycje. Wydaje się, że to powinien być już termin absolutnie ostateczny, w związku z tym, że jednak ponad 50 proc. zbiorników zostało dostosowanych – oczywiście ten procent zbiorników różnie w różnych miejscach się rozkłada – i bylibyśmy jako ustawodawcy, jako ministerstwo nieuczciwi wobec tych, którzy ponieśli wydatki, tak aby zabezpieczyć środowisko przed zanieczyszczeniami.