Jak podano, „niedopuszczalne jest, że pomimo wielu funkcjonujących instytucji i systemów kontroli jakości, wprowadzana jest do obrotu handlowego żywność, która jest zagrożeniem zdrowia i życia konsumentów, co w konsekwencji uderza w producentów rolnych”.

Przypomniano, że tylko w styczniu wycofywano ze sklepów dwie serie kaszy gryczanej i cztery partie kaszy jaglanej, porażone mykotoksynami.

Kontrola miałaby dotyczyć „Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i systemów jakości żywności oraz nadzoru nad tymi systemami w Polsce”.

Całe pismo w załączniku.