Poprzednia nowelizacja rozporządzenia miała miejsce w 2016 r. Od tego czasu nastąpiły zmiany w zakresie ocenianej dokumentacji środków ochrony roślin oraz wprowadzane są zmiany w zakresie sposobu wykonywania oceny oraz prezentacji jej wyników w przypadku substancji czynnych – uznało MRiRW i przygotowało projekt zmian rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań.

„Z uwagi na złożoność procesu, zarówno pierwszego zatwierdzenia do stosowania w środkach ochrony roślin substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków, a także odnowienia zatwierdzenia czy zmian w warunkach zatwierdzenia zachodzi konieczność dostosowania opłat pobieranych za czynności ocen lub uwag do tych ocen, które odzwierciedlałyby koszty pracy” – podano w uzasadnieniu.

Szukasz środków ochrony roślin? Sprawdź oferty na portalu Giełda Rolna! 

Za niezbędną uznano więc rewizję wysokości opłat za czynności związane z zatwierdzaniem substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz wydawania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, a także zmian istniejących zezwoleń. Dodatkowo, niezbędna jest zmiana konstrukcji załączników do rozporządzenia.

Do oceniania środków ochrony roślin uprawnionych jest 10 podmiotów, posiadaczy zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na przeprowadzanie doświadczeń i testów do celów badań lub rozwoju jest ok. 150.

Projekt wraz z załącznikami, zawierającymi nowe opłaty - poniżej.