Projekt ustawy zawiera przepisy dotyczące zgłaszania i rejestracji odmian roślin uprawnych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Obejmuje przepisy dotyczące wytwarzania i oceny materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, materiału szkółkarskiego oraz rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych. Określono w nim także zasady etykietowania i oznaczania tego materiału, jak też obrotu tym materiałem i jego kontroli.

W projekcie ustawy, w stosunku do obowiązujących przepisów, wprowadzono podział na tytuły, działy i rozdziały. Dzięki temu układ prezentowanych zagadnień jest bardziej czytelny i przejrzysty.

W 2011 r. na rozwiązania proponowane w nowej ustawie trzeba będzie przeznaczyć z budżetu państwa 55 165 tys. zł, tj. tyle ile wydaje się na realizację zadań na podstawie obowiązującej ustawy. Opracowano ten projekt, aby wdrożyć kolejne przepisy unijne oraz uniknąć kolejnej nowelizacji, a tym samym zapewnić większą przejrzystość i spójność proponowanych rozwiązań.

Nowa ustawa zastąpi tę z 26 czerwca 2003 r. Zacznie obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Więcej czytaj w artykule "Nasiennictwo po zmianach"