Jak informuje portal dlahandlu.pl, Oprócz nowego logo na etykiecie żywności ekologicznej powinny znaleźć się również: nr identyfikacyjny upoważnionej jednostki certyfikującej, który powinien znaleźć się w polu wizualnym unijnego logo produkcji ekologicznej oraz nazwa i adres producenta, przetwórcy lub sprzedawcy - miejsce pochodzenia powinno być umieszczone bezpośrednio poniżej numeru identyfikacyjnego.

Miejsce w którym wyprodukowano ekologiczne surowce rolne, wchodzące w skład produktu, należy wskazać w następujący sposób: "Rolnictwo UE", jeśli surowiec rolny pochodzi z terenu UE; "Rolnictwo spoza UE", jeśli surowiec rolny pochodzi z krajów trzecich. "Rolnictwo UE/spoza UE", jeśli część surowców pochodzi z terenu UE, a część z krajów trzecich.

Więcej na stronie dlahandlu.pl.