W spotkaniu będą uczestniczyć przew. RK KGW Bernadetta Niemczyk, Elżbieta Sowińska - prezes Woj. Zw. RKiOR Warszawa, Danuta Kożusznik - prezes Rej.Zw.RKiOR B.Biała, Jadwiga Drewnowska – czł. Zarządu KZRKiOR z WZRKIOR w  Łomży.

Przedstawicielki działających na podstawie dotychczasowych przepisów kół gospodyń zarzucają nowym regulacjom niekonstytucyjność i próbę rozrywania wielowiekowej tradycji. W załączniku cały wniosek do prezydenta o niepodpisywanie ustawy.

5 listopada rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wystosował pismo do przewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa, wskazując na możliwość naruszania przez projekt zagwarantowanej w Konstytucji wolności zrzeszania. „Między innymi na terenie jednej wsi będzie mogło zostać utworzone tylko jedno koło gospodyń wiejskich i będzie można być jednocześnie członkiem tylko jednego koła” – podano. Całość w załączniku.

W Pałacu Prezydenckim doceniano dotychczasową 150-letnią tradycję i działalność kół gospodyń wiejskich.
Więcej:

Koła Gospodyń Wiejskich z wizytą w Pałacu Prezydenckim

Agata Kornhauser-Duda: Dziękuję za kultywowanie pięknych dożynkowych tradycji