Wprowadza ono zmiany we wzorze oświadczenia o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia, wypełnianego przez przeszkolonego myśliwego. Wprowadzenie nowego wzoru oświadczenia wynikało z konieczności dostosowania obowiązującego wzoru do zmienionych przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie.

W oświadczeniu tym, zgodnie z nowym wzorem, powinny być podawane, oprócz dotychczas umieszczanych informacji, oddzielnie dla każdej odstrzelonej sztuki zwierzęcia, dane dotyczące: województwa, numeru obwodu łowieckiego, w którym odstrzelono zwierzę oraz numeru znaku, którym oznaczono tuszę i narządy wewnętrzne tego zwierzęcia.

Ponadto, w nowym wzorze oświadczenia wprowadzono dodatkową rubrykę do wypełnienia, w której przeszkoleni myśliwi mogą wskazać nazwę i adres przedsiębiorstwa lub zakładu, do którego przekazano głowę odstrzelonego zwierzęcia w celu wytworzenia trofeum myśliwskiego, przed uzyskaniem wyniku badania na włośnie, w przypadku gatunków zwierząt wrażliwych na włośnie.

Rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia. Wskazany w rozporządzeniu 60-cio dniowy okres vacatio legis ma na celu zapewnienie organizacjom łowieckim możliwość opracowania i rozpowszechnienia w odpowiednim czasie nowych formularzy oświadczeń.