Zgodnie z nowym rozporządzeniem, unijni producenci jaj metodami ekologicznymi mogą jeszcze do 31 grudnia 2014 r. kupować młode kury nioski do18 tygodnia życia z gospodarstw konwencjonalnych i umieszczać je do dalszego odchowu w gospodarstwach ekologicznych – informuje FAMMU/FAPA.

Zgodnie z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem, ostateczny termin zakupu niosek z produkcji konwencjonalnej w celu wprowadzenia do gospodarstwa ekologicznego upływał z dniem 31 grudnia 2011 r. Przedłużenie terminu o 3 lata zostało wprowadzone w związku z pojawiającym się brakiem dostępności ekologicznego materiału zwierzęcego.

Postanowiono również o opóźnieniu do końca 2014 r. zmiany przepisów dotyczących żywienia drobiu i innych nieprzeżuwaczy utrzymywanych metodami ekologicznymi. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2012 r. ekologiczny drób i trzoda chlewna miały być żywione wyłącznie paszami z produkcji ekologicznej, pochodzącymi w znacznej części z własnego gospodarstwa lub regionu. Zmiana przepisów oznacza, że do 31 grudnia 2014 r. producenci będą mogli nadal stosować pasze białkowe z produkcji konwencjonalnej w maksymalnej ilości do 5 proc. w stosunku rocznym. Hodowca musi wykazać, że nie jest w stanie uzyskać paszy wyłącznie z produkcji ekologicznej.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 16 czerwca 2012 r., jednak zapisy dotyczące zastosowania młodych niosek oraz pasz z gospodarstw konwencjonalnych obowiązują z mocą wsteczną od 1 stycznia 2012 r.