Przedsiębiorcy od wielu lat mogą nabywać w sprzedaży ofertowej na internetowym Portalu Leśno-Drzewnym oraz na aukcjach w aplikacji e-drewno. Pierwszy system sprzedaży na Portalu L-D umożliwia nabycie surowca określonej grupie przedsiębiorców, będących wcześniej klientami Lasów Państwowych. Z kolei na aukcjach w aplikacji e-drewno surowiec drzewny może nabyć każdy przedsiębiorca, który się w tym systemie zarejestrował. Podział drewna między te dwa kanały sprzedaży wyglądał tak, że 70 proc. surowca trafiało na Portal Leśno-Drzewny, zaś 30 proc. na aukcje systemowe w aplikacji e-drewno. Zasady tego podziału i sprzedaży surowca ulegną zmianie.

Zmiana podziałów sprzedaży
W nowych zasadach, podział surowca między te dwie procedury sprzedaży ustalono w proporcji 80 (Portal Leśno-Drzewny):20 (aplikacja e-drewno). Tym samym Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych uwzględniła postulaty przedsiębiorców, którzy domagali się zmian podziału sprzedaży surowca.
Sprzedaż surowca na Portalu Leśno-Drzewnym będzie odbywała się raz w roku z 1 dogrywką. Z kolei aukcje systemowe w aplikacji e-drewno 2 razy w roku. Jak podaje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych do aukcji w ramach aplikacji e-drewno, trafi po 10 proc. puli surowca w każdym półroczu, czyli w sumie 20 proc.
W przypadku sprzedaży surowca w ramach Portalu Leśno-Drzewnego przy ocenie ofert, zgodnie z postulatami większości przedsiębiorców, nie będzie brane pod uwagę tzw. kryterium geografii. Od nowego roku będzie się liczyć tylko i wyłącznie cena zaproponowana przez klienta.
Jak podaje Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych nie ulega okres wyliczenia maksymalnej oferty zakupu surowca na Portalu Leśno-Drzewnym. Podstawą do jej wyliczenia będzie nadal historia zakupów przedsiębiorcy z ostatnich dwóch lat. Jedyna istotna zmiana będzie taka, że do historii zakupów nie będą wliczane m.in. zakupy detaliczne, na submisjach drewna cennego, a szczególnie zakupy surowca klęskowego, oferowanego w specjalnych procedurach.

Pula techniczna na zwykłych aukcjach
Jak podaje Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, nowością jest wprowadzenie tzw. puli technicznej, w ramach której przedsiębiorcy będą mogli nabyć ok. 1,2 mln m szesc. drewna podczas aukcji odbywających się w aplikacji e-drewno. Surowiec drzewny przeznaczony na pulę techniczną będzie przekazywany na bieżąco w ciągu roku. Tradycyjnie na te aukcje w ramach aplikacji e-drewno będzie oferowane drewno, którego nie udało się sprzedać w innych procedurach. Trafi tam też ewentualnie surowiec drzewny z nieprzewidzianych klęsk żywiołowych itp. Jak podała Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych nie zmieniają się inne formy sprzedaży drewna w Lasach Państwowych

Kiedy wejdą zmiany?
Pierwszy etap sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym rozpocznie się już 6 grudnia br. i potrwa do 12 grudnia br. W drugiej połowie grudnia br. odbędzie się drugi etap sprzedaży (dogrywka), a ok. 20 grudnia br. poznamy ostateczne wyniki sprzedaży w Portalu Leśno- Drzewnym na rok 2020. Z kolei, jeśli chodzi o z aukcje organizowane w ramach aplikacji e-drewno, to pierwsza z 2. akcji ruszy dopiero po 6 stycznia 2020 r.
surowiec
Nie zmieniają się inne formy sprzedaży drewna w Lasach Państwowych. Dla nabywców detalicznych (m.in. na cele opałowe) przeznaczone zostanie w 2020 r. 4,5 mln metrów sześciennych drewna. Tego rodzaju sprzedaż odbywa się bezpośrednio w nadleśnictwach na podstawie ustalonego przez nie cennika.