Ustawa trafi teraz pod głosowanie całego Senatu.

Według ministerstwa rolnictwa nowelizacja wychodzi na przeciw oczekiwaniom producentów rolnych, którzy są w kontakcie z ARiMR i stawia większy akcent na elektroniczny obieg dokumentów. Nowe przepisy mają również uprościć archiwizowanie dokumentów przez Agencję.

Nowe regulacje mają umożliwić rolnikom składanie wniosków i dokumentów do ARiMR drogą elektroniczną. Chodzi m.in. o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz o zmianę i korektę danych. Dotąd wnioski te były przyjmowane w wersji papierowej.

Nowelizacja ponadto umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o wypłatę oraz wniosku o przyznanie pomocy (tzw. wniosku transferowego) w ramach działań zalesieniowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 i 2007-2013.

Możliwe będzie także sporządzanie elektronicznej kopii dokumentów, co ograniczy ilość miejsca przeznaczonego na przechowywanie akt spraw w postaci papierowej oraz umożliwi szybki dostęp do akt z każdego szczebla organizacyjnego ARiMR. Obecnie akta spraw przechowywane są wyłącznie w wersji papierowej.

Nowela precyzuje też przepisy dotyczące postępowań ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami oraz z elektroniczną kopią dokumentów, a także przepisy dotyczące przyznawania pomocy w działaniach transferu wiedzy i doradztwa, objętych PROW 2014-2020.

W trakcie prac w Sejmie ustawę rozszerzono o zmiany w przepisach dot. gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Jedna ze zmian zakładała przekazanie 500 mln zł w br. nadwyżki, po uregulowaniu zobowiązań Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, na udzielanie pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej czy na skup i przechowywanie, przetwarzanie produktów rolnych, a także na nabycie akcji i udziałów w spółkach handlowych oraz na zakup nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw.