PRZEGLĄD PRASY: Zakłada on, że gminy będą mogły otrzymać środki na wyprzedzające finansowanie działań poprawiających infrastrukturę związaną z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Kwota zagwarantowana jako udział Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie przekazywana na konto jednostki samorządu terytorialnego jako nie oprocentowana pożyczka udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.


Źródło: Gazeta Prawna