Posłowie z Nowoczesnej domagają się uzupełnienia porządku obrad o następujący punkt (cytat wierny):

„Informacja rządu o podjętych działaniach w związku z wystąpieniem na terenie kraju klęski żywiołowej, w postaci suszy, w celu uchronienia obywateli przed drastycznym wzrostem cen produktów zbożowych”.

Jak argumentują posłowie, mamy kolejny rok, „w którym anomalie pogodowe niweczą trud pracy rolników”, a tegoroczna klęska to klęska największa od kilkudziesięciu lat.

„Wprowadzany system pomocy zdaniem rolników jest farsą – podają autorzy wniosku. – Niejasne systemy szacowania strat, wprowadzane na kolanie zmiany, powodują zamieszanie zamiast stwarzania warunków dla spokojnej pracy w tych ciężkich warunkach”.

Posłowie zarzucają rządowi, że „nie zrobił nic, aby przygotować się do działania w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. Nie mamy gotowych procedur działania na wypadek takich klęsk”.

Jak przekonują - ani rząd, ani Elewarr nie zauważają zagrożenia, jakie wynika z „masowego skupowania zboża i wywożenia go do Europy Zachodniej”, a „Tam rozmiary klęski też są znaczne i uruchomiono skupy interwencyjne. Podobnie spółki prywatne starają się wypełnić silosy po brzegi licząc na wysokie ceny, a co za tym idzie, spore zyski za parę miesięcy. Niewykluczone, że dziś skupowane zboże wróci do Polski za kilka miesięcy, ale właśnie już w wyższej cenie”.

Tymczasem Elewarr oferuje niższe ceny niż skup prywatny.

„Dlaczego rząd nie ogłasza stanu klęski żywiołowej? Jego ogłoszenie to otwarcie możliwości korzystania z pomocy UE, ale też możliwość uniknięcia kar przez rolników, którzy podpisali umowy kontraktacyjne i nie będą w stanie się z nich wywiązać ze względu na znaczne zmniejszenie plonów” – pytają posłowie.

Przypomnijmy, że Farmer też postawił pytanie o zasadność ogłoszenia stanu klęski żywiołowej.

Więcej: Stan klęski żywiołowej zaszkodziłby rolnikom? 

Ministerstwo odpowiedziało, że przed ewentualnym wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej należałoby rozważyć, czy środki, które się stosuje w stanie klęski żywiołowej takie jak np. różne rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela czy użycie wojska, będą adekwatne w tej sytuacji i czy przyczynią się do rozwiązania problemu, jakim jest susza.

Czy rozważyło? Dowiemy się już dzisiaj - po południu odbędzie się posiedzenie KRiRW, podczas którego posłowie rozpatrzą wniosek Nowoczesnej i potrzebę wprowadzenia pod obrady Sejmu informacji w sprawie suszy.

W załączniku wniosek Nowoczesnej.