Wiceminister Kazimierz Plocke odpowiedział na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie planowanego utworzenia nowego departamentu MRiRW: „z przeprowadzonej w ostatnim okresie głębokiej analizy funkcjonowania ministerstwa w obecnej strukturze wynika, że konieczne jest dokonanie zmian organizacyjnych w celu wykonania zadań związanych m.in. z nową perspektywą finansową po 2013 r. oraz zapowiadanego wcześniej przeze mnie wsparcia funkcjonowania oraz rozwoju spółdzielczości rolniczej i grup producentów rolnych, aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców wsi, rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy w rolnictwie i na wsi oraz funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego”.

Potrzebna jest zmiana statutu ministerstwa: „Mając na względzie powyższe oraz zapewnienie skutecznej realizacji obowiązków nałożonych na ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zamierzam zaproponować prezesowi Rady Ministrów zmianę statutu ministerstwa”.

Jak jednak podkreślił wiceminister, zmiany nie spowodują nowych wydatków i nie zwiększą „komórek organizacyjnych”: „Jednocześnie zapewniam, że uwzględniając konieczność racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi, planowaną reorganizację zamierzam przeprowadzić w ramach dostępnych zasobów etatowych i środków finansowych, nie zwiększając przy tym liczby komórek organizacyjnych w ministerstwie”.

Czyżby więc szykowała się tylko zmiana nazwy któregoś departamentu?