Projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. stał się okazją do wyrażenia przez posłów opinii o stanie rolnictwa. Jak podkreślało wielu uczestników debaty, wyniki spisu powinny posłużyć do rozwiązania wielu problemów istniejących w rolnictwie – a także poza nim.

- Ogromny potencjał polskiego rolnictwa, jego aktywność i zdolność do samoorganizacji mogłyby w końcu się urzeczywistnić. Dzisiaj te siły obywatelskie są skrępowane i ograniczone panującą partiokracją oraz różnego rodzaju zastanymi układami polityczno-towarzyskimi – mówił poseł Jarosław Sachajko w imieniu klubu Kukiz’15.

Z kolei w imieniu PSL poseł Mirosław Maliszewski zauważył:

- Spis w 2020 r. pozwoli więc ocenić, czy polityka państwa w minionym okresie była prowadzona racjonalnie, na podstawie porównania danych o rolnictwie z roku 2010 z tymi, które uzyskamy w roku 2020. (…) Dlatego uważam, że nie należy bać się zadawać w nim odważnych pytań, jak chociażby o kondycję finansową gospodarstw: Jaki jest ich stan zadłużenia, jaką te gospodarstwa mają przemianę pokoleniową, czy są następcy w gospodarstwach, wreszcie jaki też jest aspekt światopoglądowy samych rolników, czy oni widzą dla siebie perspektywę, czy raczej będą tę produkcję wygaszać? To wszystko powinno nam dać odpowiedź na pytania, które będą się pojawiały także przed nową perspektywą finansową Komisji Europejskiej. Do Polski będą skierowane środki. Jest niebezpieczeństwo, że niestety w niższej kwocie niż w poprzednich perspektywach finansowych, ale warto, analizując później krajowy program pomocowy w oparciu o środki europejskie, wziąć pod uwagę to, co nam powie powszechny spis rolny.

Odpowiadając na pytania posłów Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego, wyjaśnił, że statystyka publiczna nie jest od tego, żeby pewne zjawiska wartościować i oceniać, ale dostarcza materiału pierwotnego, na podstawie którego eksperci mogą takich ocen dokonywać.

Ustawę uchwalono. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Więcej: W przyszłym roku będzie spis rolny

W załączniku wykaz danych zbieranych w ramach spisu rolnego.