15 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie rolnośrodowiskowe. Podobnie jak to,  które zostało uchylone, określa zasady przyznawania płatności rolnośrodowiskowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego PROW 2007-2013.

„Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, rolnicy w dalszym ciągu mogą korzystać praktycznie z pełnej oferty wsparcia finansowego w zakresie programu rolnośrodowiskowego tj. 9 pakietów (43 warianty) – informuje Ministerstwo Rolnictwa i jednocześnie zapewnia, że zmiany nie wprowadzają znacznych ograniczeń. - Zmiany w zakresie funkcjonowania programu rolnośrodowiskowego od 2013 r., wprowadzone nowym rozporządzeniem dotyczą tylko niewielkiej części Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, w tym 4 wariantów w zakresie upraw sadowniczych na 12 dostępnych wariantów w ramach tego pakietu.

Oznacza to, że od dnia 15 marca 2013 r. rolnicy nie będą mieli możliwości rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantów sadowniczych. Dotyczy to zarówno nowych rolników, którzy rozpoczynają po raz pierwszy lub kolejny program oraz rolników, którzy uczestniczą już w tym programie, a chcieliby dokonać zmiany uprawy na uprawy sadownicze (wyjątek stanowią uprawy truskawki i poziomki).

Natomiast zobowiązania podjęte przed dniem 15 marca 2013 r. w zakresie upraw sadowniczych są nadal kontynuowane.

Ponadto, począwszy od dnia 15 marca 2013 r., płatności rolnośrodowiskowe za realizację wariantów 9.1 i 9.2  Strefy buforowe - nie będą przyznawane nowym wnioskodawcom oraz beneficjentom, którzy podjęli zobowiązanie rolnośrodowiskowe  w ramach tych wariantów przed 2013 r. Konieczność zamknięcia tych wariantów wynika z rozszerzenia zasady wzajemnej zgodności o nową normę w zakresie stref buforowych. Zgodnie z rozporządzeniem unijnym płatności rolnośrodowiskowe mogą być przyznane jedynie za te praktyki, które wykraczają poza odpowiednie normy obowiązkowe. Mając na uwadze przepis unijny, płatności rolnośrodowiskowe nie mogą być już dłużej przyznawane do wariantów 9.1 i 9.2, bowiem wymogi w ramach tych wariantów nie wykraczają ponad podstawowe wymagania.

W 2013 roku nabór na pozostałe pakiety programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 jest otwarty zarówno dla wniosków kontynuacyjnych, jak i wniosków nowych – rozpoczął się z dniem 15 marca 2013 r." - zapewnia Ministerstwo Rolnictwa.