Obszary proekologiczne to w tym roku na obszarach dotkniętych suszą także grunty ugorowane z prowadzoną produkcją. Rolnicy, którzy zadeklarowali ugory jako EFA nie muszą przestrzegać zakazu produkcji. To odstępstwo dotyczy realizacji wymogu dywersyfikacji upraw poprzez zadeklarowanie ugorowania gruntów.

Więcej: W 2019 r. ugory znów produkują pasze

Ponadto, zgodnie z decyzją KE, za międzyplon w ramach EFA może być w 2019 r. uznany międzyplon składający się z pojedynczej uprawy należącej do traw lub innych roślin pastewnych, zamiast mieszanki – dotychczas obowiązującej. Za międzyplony uznane będą również uprawy roślin ozimych uprawiane z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt lub wypasanie.

W przygotowanym projekcie rozporządzenia zaproponowano zatem uznanie na obszarach poszkodowanych z powodu suszy za obszary proekologiczne również międzyplonu utworzonego przez wysianie trawy lub innych zielnych roślin pastewnych lub obejmującego gatunki roślin ozimych uprawianych w plonie głównym z przeznaczeniem do zbiorów na paszę lub wypasanie.

Z kolei rolnicy, którzy wysieli międzyplon ścierniskowy, będą mogli skrócić okres jego utrzymywania (do 6 tygodni od dnia wysiewu) pod warunkiem, że na gruntach tych będą wysiane rośliny ozime.

Odstępstwa te dotyczą tylko obszarów z deficytem wody poniżej 200 mm (wykaz w załączniku).

Zmiana dotyczy ok. 116 tys. rolników.