KRIR wystosowała do Ministerstwa Finansów wniosek o zmianę przepisów dotyczących ubezpieczeń pojazdów mechanicznych. „Zarząd KRIR zawnioskował o umożliwienie okresowego, np. półrocznego ubezpieczenia OC na ciągniki oraz przyczepy rolnicze. Znaczna część takich pojazdów jest użytkowana tylko przez pewną część roku, co związane jest z sezonowością prac w rolnictwie” - podano.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, regulowanym ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nakłada ona obowiązek ubezpieczenia właścicieli wszystkich pojazdów – wskazuje KRIR.

To kolejna propozycja zmian, mających poprawić sytuację rolników, zawierających umowy OC.

Więcej: OC powinno być związane z użytkownikiem, a nie z posiadaniem pojazdu?