Zgodnie z nowym prawem będzie obowiązywał nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych.

Jak mówił, nowe przepisy wprowadzają ułatwienia w zatrudnianiu pracowników sezonowych. Aby taki pracownik (cudzoziemiec) mógł rozpocząć pracę, wystarczy zgłoszenie do powiatowego urzędu pracy, nie trzeba będzie czekać na wydanie decyzji administracyjnej.

Przy zatrudnianiu ma obowiązywać umowa cywilnoprawna, która w formie pisemnej będzie zawierana między rolnikiem a osobą pomagającą przy zbiorach. Romanowski zaznaczył, że resort nie przygotował wzoru mowy, ale powinna ona m.in. zawierać rodzaj wykonywanej pracy, wysokość wynagrodzenia oraz czas trwania umowy. W przypadku zatrudniania cudzoziemca, umowa musi być zawarta w dwóch językach.

Zdaniem wiceministra z zawieraniem takich umów nie będzie problemem dla sadowników czy ogrodników, gdyż oni od lat korzystają z pracowników sezonowych, w tym z zagranicy. "Nowe przepisy są przez nich oczekiwane, takie rozwiązania były postulowane przez organizacje związkowe" - zaznaczył wiceminister.

Umowa może obowiązywać maksymalnie przez 180 dni. Wiceminister wyjaśnił, że początkowo resort rolnictwa proponował okres trwania umowy do 90 dni; po konsultacjach społecznych wydłużono go do 120 dni. W Sejmie natomiast przegłosowano, by można było ją stosować do 180 dni czy przez pół roku.

Według Romanowskiego z sezonowego zatrudnienia najczęściej korzystają obywatele Ukrainy. Dodał, że ci z nich, którzy posiadają tzw. paszport telemetryczny, mogą przebywać w naszym kraju bez wizy. Pozostali muszą posiadać wizę. Zapotrzebowanie na takich pracowników jest duże, szacowane na pół miliona osób. Mimo to rolnicy często mają problemy ze znalezieniem chętnych do pracy np. przy zbiorach truskawek.

Dodatkowo osoby pracujące dorywczo będą miały ubezpieczenie wypadkowe i zdrowotne w zakresie uprawnień do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Obowiązkiem rolnika jest zgłoszenie takiego pracownika do ubezpieczenia społecznego (KRUS) w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy. Obecnie wysokość składki zdrowotnej wynosi 142 zł, a wypadkowej 42 zł, czyli obciążenie dla rolnika wyniesie 184 zł miesięcznie.