Chodzi o zastosowanie takich metod jak np.: płodozmian, zabiegi agrotechniczne, odbiór odmian odpornych czy dezynfekcja maszyn. Wykonanie zabiegu chemicznego powinno być poprzedzone oceną konieczności jego wykonania w oparciu m.in. o monitoring występowania agrofagów (patogenów, szkodników i chwastów) - poinformowało ministerstwo rolnictwa.

Stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin będzie obowiązkowe, na mocy ustawy o ochronie roślin, dla wszystkich rolników zajmujących się produkcją roślinną, o ile stosują środki ochrony roślin. Gospodarstwa te będą mogły prowadzić chemiczną ochronę pod warunkiem, że opryski roślin będą wykonywały osoby, które ukończyły szkolenie w tym zakresie (tzw. szkolenie chemizacyjne).

Rolnicy uczestniczący w dobrowolnym systemie certyfikacji jakości żywności - Integrowana Produkcja Roślin (IP) - muszą stosować integrowaną ochronę roślin oraz dodatkowo realizować założenia określone wyłącznie dla systemu IP.

Od 1 stycznia 2014 roku zmienią się przepisy dotyczące zasad uczestnictwa w dobrowolnym systemie IP. Główną zmianą jest przekazanie certyfikacji w systemie IP z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa do jednostek certyfikujących.

Ponadto producenci IP będą musieli stosować się do zasad higieniczno-sanitarnych, określonych wymagań fitosanitarnych, a także stosowania nawożenia na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe określone na podstawie analiz gleby lub roślin.

Rolnicy, którzy zdecydują się na produkcję w systemie integrowanym i uzyskają certyfikat mogą przez 5 lat ubiegać się o zwrot kosztów, maksymalnie do wysokości 2750 zł rocznie, poniesionych na uzyskanie certyfikatu IP i związanych z nim zaświadczeń o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.