Tylko do końca tego roku podstawowe stacje kontroli pojazdów mogą przeprowadzać okresowe badania pojazdów o masie większej niż 3,5 tony. Prawo o ruchu drogowym wyznaczyło okres dostosowawczy dla stacji, po którym tylko stacje okręgowe będą mogły wykonywać badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony bez względu na rodzaj i przeznaczenie badanych pojazdów.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie zauważa, że podstawowe stacje kontroli pojazdów – w szczególności te zlokalizowane na obszarach wiejskich - mogą mieć kłopot w dostosowaniu się do zmienionych przepisów i uzyskaniu uprawnień do kontroli. Rozbudowa stacji podstawowej na okręgową wymaga czasu i pieniędzy, na obszarach wiejskich może być nieuzasadniona ekonomicznie. W efekcie rolnicy zmuszeni będą jechać na badania do stacji okręgowych oddalonych od ich miejsca zamieszkania nawet o 100 km.

Krajowa Rada Izb Rolniczych podzieliła to stanowisko i przyłączyła się do listu kierowanego do minister infrastruktury z postulatem jak najszybszej zmiany przepisów. Jak argumentują obie organizacje, utrzymanie obecnych przepisów może oznaczać dla rolników uciążliwe wielokilometrowe dojazdy w celu wykonania badania technicznego, a dla pozostałych kierowców spowolnienie tempa ruchu drogowego.

Poniżej listy przesłane do minister infrastruktury i rozwoju.