Wprawdzie ograniczono liczbę gospodarstw, które będą mogły otrzymać tę dopłatę w nowej WPR po 2023 roku, ale i tak płatność będzie wypłacona do większej liczby hektarów.

Po przedstawieniu do konsultacji drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, poprosiliśmy ministerstwo o dokładne objaśnienie kwestii płatności redystrybucyjnej.

Jak podaje MRiRW, beneficjentami będą rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni od 3 do 50 ha użytków rolnych (UR), przy czym płatność będzie wypłacana już od 1 ha – maksymalnie do 30 ha (aktualnie płatność przysługuje do pierwszych 27 ha w gospodarstwie i jest przyznawana od 3 ha).

Pozbawienie tych dopłat właścicieli gospodarstw mających ponad 50 ha nie oznacza ograniczenia tego rodzaju wsparcia – trafi ono do ok. 8,6 mln ha, a nie tylko do 7 mln ha, jak obecnie.

„Dodatkowo proponuje się podwyższenie poziomu finansowania płatności redystrybucyjnej do 10,7% koperty płatności bezpośrednich (obecnie na płatność redystrybucyjną było przeznaczone 8,3% koperty płatności bezpośrednich). Dzięki temu gospodarstwa w grupie obszarowej od 3 ha do 50 ha osiągną poziom wsparcia zbliżony do poziomu średniej w UE” – podaje MRiRW.

Jaka wysokość dopłaty redystrybucyjnej?

Poprosiliśmy o szacunkowe wyliczenie dopłaty redystrybucyjnej dla gospodarstw o różnej wielkości: 4, 32,34 i 52 ha.          

Jak wyliczono, przy szacunkowej stawce 40 EUR/ha wysokość płatności redystrybucyjnej

- w gospodarstwie 4 ha wynosiła w 2020 roku 40 euro, w latach 2023-27 będzie wynosiła 160 euro

- w gospodarstwie 32 ha to odpowiednio 1 080  oraz 1 200 euro

- w gospodarstwie 34 ha - 1 080 i  1 200 euro

- a w gospodarstwie 52 ha - było 1 080 euro, nie będzie nic.

Cała odpowiedź MRiRW, zawierająca również obszerne uzasadnienie powodu, dla którego płatność ograniczono dla gospodarstw do 50 ha - w załączniku.