Zgodnie z nowym systemem, wszystkie kraje członkowskie oprócz Bułgarii i Rumunii, zaprzestaną przeprowadzania testowania zdrowych zwierząt na BSE w rzeźniach – informuje FAMMU/FAPA. Nowy system nie tylko będzie wykraczał poza międzynarodowe standardy ustalone przez OIE (Międzynarodową Organizację ds. Zdrowia Zwierząt), ale także przyczyni się do 36 mln EUR oszczędności w budżecie UE rocznie.

System testowania zwierząt zagrożonych BSE, tj. padłych, poddanych przymusowemu ubojowi lub wykazujących symptomy chorobowe, pozostanie bez zmian. Nadal będzie także obowiązywał wymóg usuwania w czasie uboju tzw. materiałów specyficznego ryzyka (np. rdzenia kręgowego), co stanowi podstawowy element ochrony zdrowia konsumentów.

Testowanie zdrowych zwierząt na BSE podczas uboju zostało dołączone do systemu w styczniu 2001 roku, w celu zbierania danych epidemiologicznych, służących ocenie działania środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby. Ze względu na poprawę sytuacji związanej z zagrożeniem BSE w większości krajów UE, Wspólnota podniosła w 2009 roku minimalny wiek zwierząt, których mięso badane jest na obecność tej choroby, z ponad 30 miesięcy życia do powyżej 72 miesięcy życia.

Zmiany w systemie przeprowadzania testów na BSE wejdą w życie z końcem marca 2013 roku.