Minister rolnictwa poinformował o zmianie w rozporządzeniu wydanym 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń.

Jak poinformowano, zmiana ma pozwolić na ułatwienie odbioru zwierząt od hodowców utrzymujących mniejszą liczbę zwierząt, do których nieopłacalne byłoby wysłanie specjalistycznego środka transportu. Ma to też zmniejszyć ryzyko epizootyczne związanego z transportem świń dokonywanym przez rolników, wykorzystujących pojazdy rolnicze lub należące do nich środki transportu, na duże odległości.

Zmiana polega m.in. na umożliwieniu przemieszczenia świń do rzeźni za pośrednictwem miejsc przeznaczonych do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń oraz miejsc przeznaczonych na targi, które znajdują się na obszarze objętym ograniczeniami. Odbywa się to za zgodą powiatowego lekarza weterynarii, wydawaną po przeprowadzeniu analizy ryzyka i stwierdzeniu, że przemieszczanie świń nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń. Ww. miejsca muszą być wyposażone w maty dezynfekcyjne oraz nie mogą się tam znajdować w tym samym czasie inne zwierzęta niż świnie.

Odpowiedni fragment rozporządzenia przewiduje: „Na obszarze objętym ograniczeniami oraz z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar świnie przemieszcza się bezpośrednio do gospodarstwa, rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze  względu na miejsce pochodzenia świń” oraz „Na obszarze objętym ograniczeniami oraz z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar świnie można przemieścić do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy, również po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami: 1) po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsca pochodzenia świń na takie ich przemieszczenie; 2)jeżeli w tym miejscu nie znajdują się jednocześnie zwierzęta inne niż świnie.”

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.