Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Mirosław Maliszewski (PSL).

Celem projektu jest doprowadzenie do zgodności przepisów ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z rozwiązaniami ustawy o samorządzie województwa. Projektowane rozwiązanie przekazuje podległość ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) zarządowi województwa. Ponadto zmiany dotyczą: składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy ośrodkach wojewódzkich; dofinansowania działalności ODR w zakresie działalności merytorycznej świadczonej przez ODR-y nieodpłatnie; zasady sprawozdawczości.

Projekt wzbudził wiele kontrowersji, posłowie wskazywali na konieczność dogłębnej analizy działalności ODR-ów i błędy w poprzednio przyjętej ustawie.

Po przeprowadzeniu pierwszego czytania Komisja postanowiła skierować ww. projekt do podkomisji nadzwyczajnej, która ma być powołana 9 maja br.