Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości posłowie PO odmówili pomocy tysiącom polskich rolników. Komisja odrzuciła projekt PiS polepszający sytuację finansową rolników i dezyderat wspierający pszczelarzy. Dezyderat ten był już uchwalony przez Komisję 16 lipca i został zwrócony przez Marszałka Sejmu do ponownego rozpatrzenia. – Po dwukrotnym rozpatrywaniu informacji o sytuacji w pszczelarstwie, członkowie komisji wyartykułowali problemy, którymi powinien zająć się rząd. Dotyczyły to piętnastu obszarów m.in. sprawy ochrony roślin, cukru, podatków i środków pomocowych na rzecz pszczelarstwa. Jednak decyzją posłów PO, dezyderat został odrzucony – mówi farmer.pl Krzysztof Jurgiel z PiS.

Posłowie PiS złożyli wniosek o zwołanie Komisji w trybie art.. 152 ust. 2 Regulaminu Sejmu, w celu ponownego rozpatrzenia dezyderatu.

Drugą sprawą jest odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. Posłowie PiS postulowali o to, aby rolnicy byli zobowiązani do uiszczania opłaty hodowcom za możliwość używania materiału ze zbioru odmian chronionej wyłącznym prawem, o ile ich grunty rolne przekraczają powierzchnie 100 ha, a nie jak dotychczas 10 ha. – Chcieliśmy, aby tzw. opłata wtórna nie była pobierana od nasion, które służą do siewu. Uważamy, że po pierwsze jest to kłopotliwe dla rolników. Po drugie są to dodatkowe koszty, które są zbędne. Opłata licencyjna powinna hodowcom wystarczyć – zaznacza Jurgiel.

Źródło: farmer.pl