Podczas XI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, 21 marca 2018 r. w Parzniewie, członkowie KRIR wyrazili zaniepokojenie w związku ze stanem wykonania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików przez  PZŁ. Z otrzymywanych sygnałów od rolników wynika, że myśliwi nie wywiązują się z nałożonego rozporządzeniem obowiązku redukcji populacji dzików – podano. Zaniepokojenie wywołały też zmiany wprowadzone wiosną w Prawie łowieckim – wprowadzenie przepisu zakazującego strzelania w odległości mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych. Jak argumentowano, doprowadzi to do likwidacji kół łowieckich w pobliżu dużych miast, w tym wokół Warszawy, gdzie wystąpił już wirus ASF. „Mając na uwadze powyższe zabraknie podmiotów które wykonują akcje poszukiwania dzików (koła łowieckie) oraz eliminują jeden z głównych wektorów choroby” – przekonywano, dodając: „Wprowadzenie zakazu udziału psów myśliwskich doprowadzi do znacznego utrudnienia wykonywania polowania.”

W związku z tym zarząd KRIR 21 marca 2018 r., „wystąpił w sprawie wprowadzenia odstrzału dzików na terenie całego kraju do zagęszczenia do 0,1 szt./ 1 km2. Zarząd KRIR wystąpił z prośbą o podjęcie odpowiednich działań, które przyczynią się do zmniejszenia liczebności dzików w kraju. Taka populacja zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ASF w Polsce”.

Jak informuje KRIR, 11 czerwca 2018 r. do Biura KRIR wpłynęła odpowiedź Departamentu Leśnictwa resortu środowiska na ten wniosek. „Myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim w sezonie łowieckim 2017/2018 pozyskali 340 tys. sztuk dzików, co stanowiło 92% wykonania planu pozyskania tego gatunku, prowadzącego do zmniejszenia zagęszczenia do poziomu 0,1 os./km2. Wiązało się to z ponad 4,3 mln wyjść myśliwych w łowisko, czyli statystycznie każdego dnia ok 12 tys. myśliwych wykonywało polowanie.

Ministerstwo Środowiska nie uznało za zasadne podejmowanie dodatkowych działań przyczyniających się do zmniejszenia liczebności populacji dzików w kraju, gdyż zmniejszenie zagęszczenia sukcesywnie wykonywane jest przez członków PZŁ.

Ponadto, należy zaznaczyć, że Minister Środowiska stale monitoruje wykonywanie tego działania przez Polski Związek Łowiecki” – poinformowano.