Główny Inspektorat Weterynarii zapewnia, że w 2020 roku odstrzał sanitarny dzików prowadzony jest we wszystkich województwach w Polsce. „Odstrzał sanitarny realizowany na podstawie aktów prawa miejscowego, tj. rozporządzeń wojewodów lub powiatowych lekarzy weterynarii. Do 30 listopada 2020 roku w ramach odstrzału sanitarnego na podstawie rozporządzeń wojewodów odstrzelono 145 652 dzików, natomiast według rozporządzeń odpowiednich Powiatowych Lekarzy Weterynarii odstrzelono 4 665 sztuk, co daje łączną liczbę 150 317 dzików.”

Główny Lekarz Weterynarii nie ma na temat dotyczący wypłaty należności za odstrzał żadnych informacji – jak podano, GIW „nie gromadzi danych w zakresie ewentualnych zaległości w wypłatach środków, a dane z realizacji <Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie>, obejmującego m.in. wypłacone środki w przedmiotowym zakresie za 2020 r. będą dostępne po otrzymaniu sprawozdawczości rocznej z wojewódzkich inspektoratów weterynarii w 2021 r.”

Podczas grudniowej sejmowej KRiRW posłowie pytali, czy rozliczenie za odstrzał sanitarny nie powinno przebiegać pomiędzy powiatowym lekarzem weterynarii a myśliwym. Z drugiej strony wyrażono przeświadczenie, że  podstawą działania nie powinno być tworzenie odstrzałów sanitarnych i płacenie myśliwym za odstrzał tam, gdzie rzeczywiście powinna być prowadzona redukcja dzików wynikająca z planu działania. Inny jeszcze poseł wskazał, że od 31 stycznia do 15 marca 2020 r. ze 130 tys. odstrzelonych dzików tylko 122 dziki były chore.

Przedstawiciel Koalicji Niech Żyją! Tomasz Zdrojewski podkreślił natomiast, że z danych PZŁ wynika, że było 330 tys. zabitych dzików, z czego 150 tys. w ramach odstrzałów sanitarnych, na które państwo wydało 80 mln zł.

-  W rozporządzeniu projektowanym przez ministerstwo rolnictwa w dalszym ciągu jest ponad 70 mln zł, a dokładnie 75 mln zł na odstrzał sanitarny dzików i jedynie 3,3 mln zł na odnajdywanie padłych dzików. Ministerstwo zaznaczyło w budżecie, że planuje za tę kwotę odnaleźć 6 tys. dzików – mówił.

Ustosunkowując się do tych uwag wiceminister Szymon Giżyński wyraził zadowolenie z funkcjonowania ustawy z 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, która – jak cytował -  „Ustawa wyłącza odstrzały sanitarne spod reżimu przepisów ustawy – Prawo łowieckie. Aktualnie do odstrzałów sanitarnych nie mają zastosowania ograniczenia dotyczące polowań, poza przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, a ich warunki reguluje ustawa o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt”.

Główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka zapewnił natomiast, że kwestia przyrostu dzików jest monitorowana, a odstrzał sanitarny - potrzebny:

- Owszem, to kosztuje. Ale pamiętajmy, że w ub.r. – w całym roku, gdy nie naciskaliśmy poprzez wojewodów, przez powiatowych lekarzy weterynarii – odstrzelono niecałe 27 tys. dzików. W tym roku, do 1 grudnia, odstrzelono 156 tys. dzików. To kosztuje budżet państwa, ale póki co, tylko w ten sposób możemy działać, aby zmniejszać populację.