PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Opłata od sprzedających na targowisku to nie opłata targowa?

Opłata od sprzedających na targowisku to nie opłata targowa?
fot. esclphotograf z Pixabay

Autor:

Dodano:

Tagi:

Czy opłata od handlujących - nie nazwana targową, ale opłatą „za zajęcie terenu” – przestaje być opłatą targową? Za co płacą zajmujący teren targowiska, jeśli nie właśnie za możliwość dokonywania sprzedaży? Jakim urządzeniem targowym czy usługą jest teren?Od dokonujących sprzedaży na targowiskach można pobierać opłatę targową. W związku ze stanem epidemii, aby pomóc osobom handlującym, rząd postanowił w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej 6.0 o zawieszeniu na cały 2021 rok pobierania opłaty targowej. Z tego tytułu samorządom przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Jak podawała PAP w końcu 2020 roku (czyli dane są za 2019 rok), „W ubiegłym roku opłatę targową faktycznie pobrało 1649 gmin. Z tego dla 877 gmin wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły powyżej 10 tys. zł, natomiast w przypadku 772 gmin wpływy nie przekroczyły tej kwoty. Łączne wpływy wszystkich gmin z opłaty targowej w 2019 r. wyniosły ponad 139,3 mln zł. Natomiast 772 gminy poniżej progu 10 tys. zł rocznie, miało wpływy łącznie na poziomie 2,3 mln zł.”

Wydawałoby się więc, że handlujący na targowiskach są zabezpieczeni – rząd zapewnił zwolnienie w ramach pomocy państwa z tej opłaty, a gminy otrzymają rekompensatę.

Nie w Szczuczynie.

- 12 stycznia na targowisku miejskim podeszli do mnie pracownicy i zażądali wniesienia opłaty za wjazd samochodem na teren targowiska w celu handlowania – mówi czytelnik. - Jako jeden z nielicznych rolników odmówiłem jej uiszczenia, bo słyszałem o ustawie zwalniającej z opłat targowych. Pracownicy poinformowali mnie, że skoro nie chcę płacić, to żebym nie przyjeżdżał na to targowisko. Miałem zapłacić 10 zł za wjazd na targowisko pojazdem handlującym.

Nasz czytelnik zwrócił się do redakcji, a my 12 stycznia przesłaliśmy pytania do burmistrza Szczuczyna. Chcieliśmy wiedzieć, dlaczego pracownicy targowiska miejskiego w Szczuczynie domagają się opłat od handlujących? Czy stosowane jest zwolnienie z opłaty targowej, wprowadzone przez rząd? Czy zamiast tej opłaty są pobierane od handlujących inne opłaty - w szczególności "wjazdowa", pobierana tylko od handlujących? Ile wpłynęło do kasy miejskiej tytułem poszczególnych rodzajów opłat pobranych od handlujących na targowisku w 2020 roku? Czy urząd występował lub wystąpi o rekompensatę do rządu z tytułu utraty dochodów z powodu COVID-19?

Jak wyjaśnił burmistrz w odpowiedzi z 22 stycznia, w Szczuczynie nie jest pobierana opłata targowa, ale opłata „za korzystanie z terenu targowiska i jest to jedyna opłata jaką uiszczają handlujący. Obsługę targowiska powierzono spółce gminnej, która z tytułu pobieranych opłat ma obowiązek utrzymać w należytej czystości i stanie teren targowiska. Dlatego też w budżecie gminy nie ma dochodów z tytułu opłat pobranych od handlujących”.

Nie zadowoliła nas ta odpowiedź i pytaliśmy dalej: czy fakt, że targowiskiem zarządza spółka gminna oznacza, że burmistrz nie ma informacji o pobieranych na targowisku opłatach, bez względu na to, jak się nazywają i kto je pobiera? Czy handlujący są obecnie zwolnieni z opłat? Na jakiej podstawie prawnej pobiera się "opłatę za korzystanie z terenu targowiska"? Ile wynosi i od kogo jest pobierana? Jaki dochód z tej spółki gminnej ma gmina (w ostatnich trzech latach)? Za czyje i jakie pieniądze (kwota i jej pochodzenie - tj. np. kredyt, dotacja, wparcie z funduszy unijnych, środki własne) wyremontowano targowisko?

I na te pytania nie udzielono wyczerpującej odpowiedzi - nadal nie wiemy, ile gmina zarabia na targowisku.

Zdarzyło się jednak co innego. Jak się okazuje, najwyraźniej następstwem naszego zainteresowania tym tematem stało się… obniżenie o połowę pobieranych opłat.

Jak bowiem wynika z nadesłanego przez burmistrza zarządzenia z 18 stycznia 2021 roku „w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z mienia komunalnego na targowisku <Mój Rynek> w Szczuczynie” pobierane opłaty obniżono o połowę w związku z ogłoszeniem stanu epidemii 20 marca 2020 roku.

I tak teraz rolnicy zapłacą 5 zł od każdej wystawianej sztuki zwierząt (konie, krowy, owce, trzoda chlewna powyżej 6 m-cy, a do 6 m-cy opłata wynosi 2,5 zł). Tyle samo wynosi opłata „za zajęcie terenu przez samochód osobowy i samochód dostawczy o ładowności do 1,5 tony”, a za pozostałe pojazdy trzeba zapłacić 15 zł. „Za zajęcie terenu” płacą też sprzedający biżuterię i mający „stanowiska handlowe”, a także „zajmujący teren na potrzeby pozostałych form sprzedaży”.

Pan burmistrz po roku trwania epidemii zauważył więc jej wystąpienie. Swoje obniżenie opłat zechciał jednak ograniczyć do 30 czerwca 2021 roku – zapewne znając już kres zarazy.

- Nie chcę uchodzić za pieniacza, zapłacę im te 5 złotych i wracam na to targowisko – zapowiada nasz czytelnik.

Czy słusznie? Targowisko w Szczuczynie jest czynne raz w tygodniu. Ale handlujący na targowiskach i utrzymujący się i rodziny w ten sposób jeżdżą przecież do różnych miejscowości. Nieco się więc uzbiera. A utargują często niewiele, albo i wcale. Czy powinni więc płacić za taką możliwość zarabiania? Zwłaszcza teraz, kiedy rząd zadecydował o niepobieraniu opłat za sprzedaż na targowiskach w całym 2021 roku?

Burmistrz przyznaje, że targowisko powstało z milionową dotacją z PROW 2007-2013, czyli zrefundowano tak prawie połowę poniesionych wydatków (koszt kwalifikowany wyniósł 2,37 mln zł). Nasz czytelnik zauważa jednak, że rolnicy są odsuwani na skraj placu, gdzie jest tylko utwardzenie terenu ze żwiru.

- Niedawno widziałem, jak rolnika wyciągali tam dwoma samochodami, bo się zakopał w śniegu – opowiada.

Czy więc takie podejście do prowadzenia targowiska jest prawidłowe? Zgodnie z PROW 2007-13 pomoc mogła być przeznaczana na budowę targowiska lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, przebudowę istniejącego targowiska lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, zakup nowych urządzeń, materiałów i usług służących operacji, a powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów miała stanowić po realizacji operacji ponad 30% całej powierzchni obiektu, zaś opłata za wynajem powierzchni handlowej dla rolnika miała być o 25% niższa od kosztu wynajmu przez inne podmioty w okresie 5 lat od wypłaty przez ARiMR płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

„Targowicę miejską” w Szczuczynie otwarto we wrześniu 2013 roku. Jak wynika z nadesłanego zarządzenia burmistrza, regulującego opłaty od 2016 roku (czyli poprzedzającego to obecne tymczasowe zarządzenie, wprowadzone 18 stycznia 2021) rolnicy nie byli tam traktowani inaczej, niż inni handlujący. Oba zarządzenia w załączniku.

Opłatę targową – zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych - pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach - niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Czy opłata od handlujących nie nazwana "targową", ale opłatą „za zajęcie terenu” – przestaje nią być? Jakim urządzeniem targowym czy usługą jest wobec tego teren?

Dlaczego miejscowy burmistrz nie wie, ile opłat wpływa od sprzedających, w szczególności od rolników? Przecież prawie w połowie koszty budowy tego targowiska pokryto z PROW. Kto przyjrzy się funkcjonowaniu targowiska w Szczuczynie?Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (22)

 • Jozef 2021-06-21 21:05:31
  Porównać opłatę na targowisku za 1m2 zpodatkiem płaconym przez markiedy za 1 dzień będzie ciekawie .
 • Targowisko 2021-02-10 10:24:00
  Szanowni Państwo, proszę dokładnie poczytać tarcze 6.0, kto i ile dostanie wsparcia, owszem są ulgi i pomoc ale DLA HANDLUJĄCYCH NA TARGU, nawet wiekszość naszych handlowców pozmieniało swoje PKD do obowiązującej tarczy. Handlowcy nie doczytuja ale wystarczy sprawdzić PKD, niestety 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - nie dotyczy zwykłych bazarów tylko np.TARGÓW POZNAŃSKICH. Targowiska i bazary musza sie utrzymywac same, handlowcy cały czas handlują zarabiają, nie placą opłaty targowej, najchetniej nie zabieraliby smieci, i korzystali za darmo ze wszytkiego. Skoro to takie nieopłacalne, nie sprzedają nic to dlaczego dalej uprawiają ten zawod ???
 • Marek 2021-02-09 18:31:06
  Handlujący na targach nie powinni być zwalniani z opłat. Im pomoc nie jest potrzebna, przecież handlują cały czas i zarabiają.
  • Romek 2021-02-10 05:59:29
   Mało wiesz i jeszcze mniej rozumiesz, nie piszę więcej by Ci łeb nie ekslodował. STAWIASZ się nad prawym RZĄDEM, no może nie do końca prawym, ponieważ to co wyrabiają na innych płaszczyznach, bije wszelkie rekordy..
  • MMariusz 2021-02-10 07:34:26
   radzę ci żebyś też poszedł tam i handlował a nie zajmował ciepłych posad to zaował ciepłych posad i zobaczył jakie to ,,kokosy"
   • Beata 2021-10-29 17:15:50
    Romek i MMariusz BRAWOOOOOOOOOOOO !!!! Popieram w 100%
  • Beata 2021-10-29 17:14:32
   Targowisko i Marek targowice utrzymują podatnicy,po drugie opłatę wymyślono w PRL byzwalczyc prywatny handel,po trzecie handel jest pod gołym niebem,w mrozie ,deszczu itd. Chyba na tym forum są inkasenci którzy zerują na handlujących ,których zreszto ubywa . Dać ludziom sprzedać różne często niepotrzebne rzeczy np. używane i jak można ciągnąc i to krocie . Zdecydowane NIE dla haraczu zwanego opłatą targową. Płaci się podatek do państwa i innych pseudopodatków nie powinno bhyć wogóle.
 • Artur 2021-02-09 10:59:00
  Płock tak samo opłaty są nazywają się opłatą eksploatacyjna
 • Radek 2021-02-09 08:57:56
  Tak więc muszę przyznać że targi 50% opłaty są. Powinni to skontrolować, bo tu od handlujących wezmą i od państwa również. Kombinują jak mogą.
  • Romek 2021-02-10 06:01:54
   Kroi się AFERA I TO NIE MAŁA, już POWINNY SIĘ ZA TO WZIĄĆ ODPOWIEDNIE SŁUŻBY.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.174.225.82
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum


KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.