- Zgłosiłem do senackiego projektu dwie poprawki – mówi Krzysztof Popiołek (PiS), członek podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. - Pierwsza zakładała podniesienie limitu przychodu ze sprzedaży z 7 do ok. 31 tysięcy. Druga natomiast rozszerzała możliwość sprzedaży – tak, aby mogła być ona prowadzona w budynkach oraz na rzecz np. sklepów czy restauracji, a nie tylko konsumenta finalnego. Moje poprawki to wynik tego, że projekt senacki wyłączał z możliwości sprzedaży budynki – a z kolei zgodnie z obowiązującymi przepisami, niedozwolona jest sprzedaż żywności przetworzonej na otwartej przestrzeni - targowiskach.

Ponieważ wskazałem, że projekt ustawy jest niezgodny z obowiązującymi przepisami, a na tym etapie procedowania nowelizacji nie można już było zgłaszać poprawek, przewodniczący obradom połączonych Komisji Rolnictwa i Finansów Dariusz Rosati – wywołując zresztą zdziwienie przedstawiciela Biura Legislacyjnego – postanowił ponownie skierować projekt do Marszałka Sejmu, żeby został mu od początku nadany bieg.

I tak się też stało. 11 lutego Marszałek skierowała ponownie senacki projekt do prac w komisjach.

Na dzisiejszym połączonym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi posłowie rozpoczęli więc ponowne rozpatrzenie – w trybie art. 47 ust. 3 regulaminu Sejmu - projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Postanowili – jak zapowiedział poseł Dariusz Rosati - powołać podkomisję, której zadaniem będzie przygotowanie projektu uwzględniającego dotychczasowy dorobek podkomisji i komisji, z uwzględnieniem stanowiska rządu, a także klubów poselskich, które złożyły własne projekty ustaw (chociaż nie mają one jeszcze nadanych numerów druku sejmowego, ale wyrażają stanowiska klubów).

Podkomisja – o identycznym składzie, jak ta, która dotąd pracowała nad projektem – przygotuje poprawione sprawozdanie i przedłoży je połączonym komisjom.

Nad projektem w podkomisji pracują:

Bogucki Jacek   /SP/

Brzezinka Jacek   /PO/  -  przewodniczący

Gierada Artur   /PO/

Kłosowski Krzysztof   /TR/

Konwiński Zbigniew   /PO/

Korzeniowski Leszek   /PO/

Kowalczyk Henryk   /PiS/

Nemś Anna   /PO/

Olejniczak Cezary   /SLD/

Popiołek Krzysztof   /PiS/

Sawicki Marek   /PSL/