Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o następującej drodze do przyznania pomocy:

- Sanepid podaje informacje do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej o osobie objętej kwarantanną;

- Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej;

- MRPiPS dostarcza OPS wykaz organizacji deklarujących pomoc żywnościową;

- MRPiPS dostarcza OPS wykaz jednostek OSP,WOT lub POLICJI;

- OPS składa zapotrzebowanie do jednej ze wskazanych przez MRPiPS organizacji zapotrzebowanie na konkretne produkty;

- OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP,WOT lub POLICJI skąd odebrać żywność i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

Pomoc żywnościową zadeklarowały:

- Federacja Polskich Banków Żywności

- Polski Komitet Pomocy Społecznej

- Polski Czerwony Krzyż

- Caritas

- Stowarzyszenie Odra-Niemen.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany w Polsce w ramach  środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (85%) i środków krajowych (15%) obejmuje zakup oraz dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących, a także działania towarzyszące. Koordynatorem tego Programu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.