Zgodnie ze stosownym rozporządzeniem do końca sierpnia 2014 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej.

W tym roku Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu akcyzy na bieżący rok na poziomie 0,95 zł na 1 litr oleju. Oznacza to, że zwrot nie może być wyższy niż 81,70 zł na 1 hektar powierzchni użytków rolnych.

Decyzja w tej sprawie wydawana jest w przeciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Natomiast termin wypłaty zwrotu rolnicy mogą się spodziewać w październiku (od 1 do 31 października).

Zgodnie z zasadami przyjętymi w resorcie rolnictwa, pieniądze w gotówce będzie można odebrać w kasie urzędu gminy, albo oczekiwać na przelew na rachunek bankowy podany we wniosku.

Podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek złożony przez rolnika właściwemu wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) ze względu na miejsce położenia będących w jego posiadaniu lub współposiadaniu gruntów.

Do wniosku (specjalny formularz stworzony do tego celu) rolnik musi dołączyć faktury VAT albo ich kopie, za olej napędowy (w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia dokumentów).