Od 1 stycznia 2012 r. eksperci z Komisji będą kontrolować gospodarstwa hodowlane w tych państwach i zbierać dowody na poparcie pozwu w przypadku postępowania sądowego – informuje FAMMU/FAPA.

Komisarz ds. zdrowia i ochrony konsumentów John Dalli poinformował, że do 13 państw członkowskich UE, które nie wymieniły jeszcze wszystkich klatek dla kur niosek zostały wystosowane listy informujące o uruchomieniu procedury w sprawie naruszenia prawa unijnego.

Do państw, które nie wdrożyły jeszcze w całości dyrektywy o dobrostanie kur niosek należą: Belgia, Bułgaria, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Węgry i Włochy.