W 2006 roku PiS doprowadziło do przyjęcia ustawy zakazującej importowania soi modyfikowanej genetycznie i do tej pory wejście w życie tego zakazu było odsuwane w drodze kolejnych moratoriów.

Wczoraj Sejm przegłosował kolejne odsunięcie zakazu na dwa lata.

Jak mówił przed głosowaniem minister Jan Krzysztof Ardanowski, uzależniliśmy naszą suwerenność żywnościową od importu.

- Czas z tym skończyć. Zresztą to nie jest tylko stanowisko polskie. Ja się bardzo cieszę, bo dzisiaj w Wiedniu komisarz Hogan ogłosił europejski plan białkowy, który zakłada dokładnie to, o czym mówię od paru lat, że Europa powinna starać się wyprodukować u siebie wystarczającą ilość białka, co najwyżej jakieś niezbędne dodatkowe ilości importować spoza Europy, ale przede wszystkim opierać się na własnym białku.

Więcej: KE o rozwoju produkcji białka roślinnego w UE

Wycofywanie śrut sojowych będzie odbywało się stopniowo, by nie zachwiać rynku – zapowiedział minister. Zostanie przygotowany specjalny program. Dotychczas realizowany program białkowy miał charakter naukowy, dotyczył agrotechniki i żywienia zwierząt.

- Natomiast nie odpowiedział, bo nie mógł, na zasadnicze pytania, jak zbudować rynek polskiego białka, w jaki sposób przekonać firmy paszowe, żeby chciały zmienić swoje receptury, by stosować polskie białko, w jaki sposób stworzyć system skupu od polskich rolników roślin wysokobiałkowych, w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby śruty poekstrakcyjne rzepakowe, czyli podstawowe źródło białka, były poddawane specjalnemu przetworzeniu, tak by stały się pełnowartościowymi źródłami białka o wysokiej strawności. Ten program na te pytania nie odpowiedział, bo nie mógł, bo takich celów temu programowi nikt wtedy nie postawił. A więc ja chcę, żeby nie tylko w sposób mechaniczny znowu przedłużyć o ileś lat zakaz wprowadzenia soi modyfikowanej, ale też wprowadzić skuteczne zastępowanie poprzez konstrukcję rynku. I to w tej chwili, proszę państwa, się dzieje. Pracuje zespół, który spotyka się z przedstawicielami polskich producentów pasz. Udało mi się przekonać wszystkich polskich producentów pasz do tego, żeby weszli do tego programu. Zostały zlecone badania w kilku ośrodkach naukowych w zakresie poprawienia strawności i przydatności żywieniowej śruty rzepakowej. Podjęliśmy działania, które mają zwiększyć w przyszłym roku uprawę rzepaku, tak żeby uzyskać mniej więcej ok. 3 mln t, może 3,5 mln t rzepaku, żeby mieć realną bazę, na której będziemy budowali polskie białko.

Jak podsumował minister, to jest program historyczny, ponieważ daje możliwość uzyskania suwerenności żywnościowej Polski i uniezależnienia się w sposób stopniowy od zewnętrznych źródeł białka.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 383 posłów, 2 – przeciw, 24 wstrzymało się.

Więcej: Będzie plan działania zmierzającego do zastąpienia białka soi GMO w paszach – polskim białkiem