Ustawa przesuwa o 4 lata wejście w życie zakazu wprowadzenia do obrotu pasz GMO.

Poseł Artur Dunin określił zmianę jako ważną dla rolników i konsumentów.

- Zakaz podwyższy koszty produkcji, zostaną one przerzucone na konsumentów – mówił Dunin.

Artykuł wprowadzający zakaz obrotu paszami z GMO określił jako „niezgodny z prawem unijnym”.

Jednocześnie podał, że rząd pracuje nad zwiększeniem ilości paszy białkowej nie zawierającej GMO. Wzrośnie stawka wsparcia na ha upraw strączkowych i motylkowych. Wzrośnie też areał upraw.