Raport PE powstał w odpowiedzi na postulaty zawarte w Inicjatywie Obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej”. Autorzy Inicjatywy, czyli fundacja Compassion in World Farming razem ze swoim polskim oddziałem Compassion Polska, domagają się wprowadzenia unijnego zakazu hodowli klatkowej. Inicjatywę poparło 1 400 000 obywateli UE.

Jak informuje redakcję farmer.pl Małgorzata Szadkowska z Compassion Polska, eksperci Parlamentu Europejskiego stwierdzili w raporcie, że inna hodowla zwierząt, tj. w systemach alternatywnych, ma pozytywny wpływ na zachowanie, psychikę i dobrostan zwierząt, zwłaszcza w odniesieniu do kur i świń. Raport Parlamentu UE zaznaczył także, że przejście na inne sposoby hodowli nie wpłynie negatywnie na zrównoważony rozwój w kontekście ekologicznym.

- Raport podkreśla, że przyjęcie ustawodawstwa na szczeblu UE (tj. europejskiego zakazu hodowli zwierząt w klatkach) wydaje się najbardziej obiecującym sposobem na osiągnięcie 100% zmiany w kierunku bezklatkowej hodowli w perspektywie długoterminowej –  zaznacza Małgorzata Szadkowska.

Jak dodaje, opinia Parlamentu Europejskiego potwierdziła wnioski, które już w 2018 roku zaprezentowała publicznie fundacja Compassion Polska w swoim opracowaniu „Koniec Epoki Klatkowej”. Fundacja przeprowadziła w Polsce szereg śledztw ukazujących problemy związane z hodowlą klatkową kur, świń, królików i cieląt.

W Unii Europejskiej hoduje się rocznie ponad 340 milionów zwierząt w klatkach. W Polsce ponad 41 milionów (głównie kury, króliki hodowane na mięso, świnie w kojcach porodowych i indywidualnych, cielęta w kojcach indywidualnych).